Aktualno¶ci

 <<  Poprzednia   3   4   5   6  7 8   9   10   11  Następna   >>  

W najbliższy czwartek i pi±tek (25-26 maja) między godzin± 11:00-18:00 zapraszamy do odwiedzenia namiotu Wydziału Inżynierii ¦rodowiska PK w Festiwalowym Miasteczku Naukowym, które otwarte zostanie na płycie Rynku Głównego w ramach XVII Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie. Dla starszych i młodszych zwiedzaj±cych przygotowali¶my pokazy, prezentacje, warsztaty i konkursy. 

 

W sobotę (27 maja) zapraszamy do namiotu Międzywydziałowego Kierunku Studiów - gospodarka przestrzenna, w którym zorganizujemy pokazy i prezentacje trzech wydziałów prowadz±cych ten kierunek: WA, WIL i WI¦ PK.

Będzie kolorowo, ciekawie i momentami… mokro, ale nie przez pogodę!

data publikacji: 25.05.2017 r. przez: Monika Piaskowska


Wydziałowa Sesja Studenckich Kół Naukowych WI¦ PK we wtorek, 23 maja 2017 r., w godz.9.00-12.30 w Sali Rady Wydziału.

Zgodnie z decyzj± Dziekana WI¦, studenci, którzy wezm± w niej udział - zarówno w charakterze prelegentów jak również słuchaczy - mog± liczyć na zwolnienie z zajęć odbywaj±cych sie w trakcie trwania sesji.

 

 

data publikacji: 22.05.2017 r. przez: Monika Piaskowska


Studenci studiów I i II stopnia WI¦ zainteresowani wyjazdem do Chin na semestr zimowy 2017/18 maj± czas do 29 maja. Tego dnia upływa termin zgłaszania chęci wyjazdu na studia czę¶ciowe do Tianjin Polytechnic University

Chińska uczelnia oferuje studentom naszego Wydziału prowadzone w języku angielskim kursy w zakresie inżynierii ¶rodowiska (Environmental Engineering). Studenci s± zwolnieni z opłat oraz uzyskuj± stypendia pokrywaj±ce miejscowe koszty utrzymania.

 
data publikacji: 19.05.2017 r. przez: Monika Piaskowska


Z okazji ¦więta Szkoły w najbliższy pi±tek, tj. 12.05.2017 r., JM Rektor ustanowił godziny rektorskie dla wszystkich studentów w godzinach 9.15-14.15.

 

 

data publikacji: 11.05.2017 r. przez: Monika Piaskowska


Od pocz±tku roku w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza WI¦ PK działa 2. w Polsce laboratorium akredytowane przez PCA w zakresie pomiarów i obliczeń współczynnika przenikania ciepła. Producentów okien przyci±ga korzystnymi stawkami, krótkimi terminami oraz możliwo¶ci± wykonania pomiarów termowizyjnych w komorze kalorymetrycznej.

Rozmowa z dr inż. Agnieszk± Lechowsk±,

zastępc± ds. nauki dyrektora Instytutu ¦-4

oraz kierownikiem ds. technicznych

akredytowanego Laboratorium Inżynierii Cieplnej (LIC).

 

 

data publikacji: 09.05.2017 r. przez: Monika Piaskowska


 <<  Poprzednia   3   4   5   6  7 8   9   10   11  Następna   >>  
sortuj po priorytecie      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ¦RODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria ¶rodowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA

Dziekan
pok. 325, tel: 12 628 3082

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

 

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (¦-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (¦-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (¦-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (¦-1)
Instytut Geotechniki (¦-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (¦-4)
©2017 Wydział Inżynierii ¦rodowiska All Rights Reserved
Aktualno¶ci    Mapa Strony    Media    Kontakt