Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału zaaprobował wniosek o zmianę nazwy specjalności na kierunku inżynieria środowiska I i II stopnia z „Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne” na „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja”. Nowa nazwa specjalności na kierunku inżynieria środowiska odpowiada stosowanemu na całym świecie angielskiemu terminowi HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning). 

 

Jak podkreślała w uzasadnieniu dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk, Z-ca Dyrektora ds. kształcenia Instytutu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4):  

 

„Dotychczasowa nazwa ma pewne historyczne uwarunkowania, jednak wydaje się być mało komunikatywna i czytelna.  Człon dotyczący urządzeń zdrowotnych od wielu lat nie znajduje odzwierciedlenia w treściach kształcenia. Nowa nazwa: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja będzie rozpoznawalna i jednoznaczna na rynku krajowym i międzynarodowym (ang. HVAC) oraz zrozumiała dla kandydatów podejmujących studia na naszym Wydziale. Specjalność o takiej nazwie stanowi jasne uzupełnienie specjalności „Instalacje sanitarne”.  Warto dodać, że podobną zmianę wprowadzono na Politechnice Warszawskiej (…).”

 data publikacji: 03.07.2017 r. przez: MP, 866 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt