Contemporary water processing and management

Nabór studentów do międzynarodowej szkoły pt. „Contemporary water processing and management”, która odbędzie się w dniach 18-22.06.2018 w Krakowie. Międzynarodowa szkoła jest organizowana przez Wydział Inżynierii ¦rodowiska PK w ramach działalno¶ci w sieci dydaktyczno-naukowej NordicWater Network (NWN).

Językiem wykładowym będzie język angielski. W programie szkoły znajd± się wykłady oraz ćwiczenia prowadzone przez wykładowców z trzech partnerskich uniwersytetów – Technische Universität Berlin, Aalborg University (Dania) oraz Politechniki Krakowskiej, a także z zaproszonych instytucji współpracuj±cych z Wydziałem: MPWIK SA w Krakowie oraz CH2M. W ramach ćwiczeń praktycznych, w drugim dniu szkoły, studenci wezm± udział w wycieczce tematycznej na ujęcie wody oraz stację uzdatniania w Dobczycach.

Udział w szkole zostanie potwierdzony certyfikatem uczestnictwa, można zdobyć 4 ETCS

Udział w szkole zostanie potwierdzony certyfikatem uczestnictwa, można zdobyć 4 ETCS.

Zgłoszenia prosimy kierować do mgr inż. Jerzego Cieplińskiego, (email: jc.wis.pk.@gmail.com)

w terminie do 30.05.2018 roku.

 

Uczestnictwo w szkole jest całkowicie bezpłatne, warunkiem jest udokumentowana dobra znajomo¶ć języka angielskiego (np. wydruk oceny z lektoratu z systemu ehms).

 data publikacji: 22.05.2018 r. przez: Wilhelm Okarmus, 249 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ¦RODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria ¶rodowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (¦-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (¦-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (¦-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (¦-1)
Instytut Geotechniki (¦-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (¦-4)
©2018 Wydział Inżynierii ¦rodowiska All Rights Reserved
Aktualno¶ci    Mapa Strony    Media    Kontakt