Politechnika Krakowska

 Decyzje stypendialne!

Studenci, którzy składali wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego i zapomogi losowej proszeni są o odbiór decyzji stypendialnej – pokój 332, Dziekanat (w godzinach przyjęć).data publikacji: 05.12.2013 r. przez: Anna Hodbod, 2051 odsłon      

Translate

Wyszukiwarka