Politechnika Krakowska

 Studia doktoranckie

Wydział Inżynierii Środowiska prowadzi 4-letnie stacjonarne (bezpłatne) studia doktoranckie. Studia przygotowują do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Inżynieria Środowiska.
Studia stacjonarne realizowane są na podstawie programu studiów doktoranckich uchwalonego decyzją Rady Wydziału Inżynierii Środowiska.
 
Ramy studiów i tryb rekrutacji określa regulamin, natomiast dobór przedmiotów oraz szczegółowy zakres badań i innych obowiązków doktoranta ustala kierownik studiów doktoranckich na podstawie rekomendacji opiekuna naukowego.
 
 
Kierownik studiów: dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka                                               tel: 012/628 2865
Obsługa administracyjna studiów: Dziekanat WIŚ – mgr Renata Książek-Partyka                       tel: 012/628 3081
 
Informacje ogólne:
 • Dziekanat Wydziału Inżynierii Środowiska
  Politechniki Krakowskiej,
  31-155 Kraków, ul. Warszawska 24,
  bud. 10-19, III p. pok. 326,
  tel. (012) 628-30-81,
  e-mail: rkp@wis.pk.edu.pl
       
ostatnia modyfikacja: 04.12.2015 r. 40211 odsłon

Translate

Wyszukiwarka