Wydział Inżynierii  Środowiska

Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza

 
tytuł studiów: „DORADZTWO ENERGETYCZNE W BUDOWNICTWIE”
 
Charakterystyka studiów: Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem technicznym, które co najmniej ukończyły magisterskie studia techniczne lub inżynierskie studia na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych, zawodowo związanych z problematyką klimatyzacji i ogrzewnictwa, a pragnących pogłębić i uzupełnić swoje wiadomości. Głównym celem studiów jest przygotowanie specjalistów uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz doradców w zakresie oszczędnego gospodarowania energią w budynkach.
 
 
            *   formularz zgłoszeniowy 
Studia przeznaczone są wyłącznie dla pracowników przedsiębiorstw i osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą. Pracownicy urzędów, instytucji publicznych , itp. nie mogą w nich uczestniczyć.
 
Program studiów: Program Studiów obejmuje  25 szczegółowych przedmiotów  o łącznej liczbie godzin 268. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, laboratoriów, ćwiczeń oraz seminariów.
 
Czas trwania: liczba semestrów:  2, orientacyjne rozpoczęcie zajęć 10.11.2012r.
 
Zasady naboru:
  • Terminy składania dokumentów: 31.10.2012 r.
  • Kryteria kwalifikacji: ukończone studia techniczne na stopniu magisterskim lub inżynierskim na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka oraz kryteria dotyczące osób opracowujących świadectwa charakterystyki energetycznej, a także uwarunkowania wynikające z zasad dofinansowania projektu.
  • Wymagane dokumenty: karta zgłoszenia, odpis dyplomu, 2 zdjęcia, potwierdzenie zatrudnienia, kopia wpisu do ewidencji gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
  • Druki formularzy: do pobrania ze strony www.pk.edu.pl
  • Limit miejsc: 25 osób
  • Miejsce zgłoszeń: Sekretariat Instytutu Ś-4, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel. (12) 628 28 96 , fax: (12) 628 20 48, email: s-4@institute.pk.edu.pl
    Osoby przyjmujące zgłoszenia: Ewa Wełna, tel. (12) 628 28 96 , fax: (12) 628 20 48, email: s-4@institute.pk.edu.pl
Opłaty:    studia są częściowo odpłatne – 20% kosztu całkowitego
( 1080,27 zł.)
 
Kierownik studiów: Pani dr inż. Agnieszka Lechowska
Sekretarz studiów: Pani Ewa Wełna
 
Informacje dodatkowe:
Zajęcia odbywają się tylko w soboty.
Słuchaczy obowiązuje zaliczenie zajęć przewidzianych programem Studiów Podyplomowych (całościowy test końcowy) oraz napisanie i obronienie pracy końcowej.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.      
ostatnia modyfikacja: 05.06.2014 r. 21364 odsłon
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt