Dziekanat

Telefon: 12 628 2801
Faks: 12 628 3080


Dziekanat studiów stacjonarnych
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl

kierunek inżynieria środowiska: tel.12 628 2095

kierunek budownictwo: tel. 12 628 2097

kierunek odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna: tel. 12 628 2097 

kierunek gospodarka przestrzenna: tel. 12 628 2805

Dziekanat studiów niestacjonarmych
wszystkie kierunki: tel. 12 628 2805

 

Studia stacjonarne:

 

Kierunki:                                                                          
Budownictwo                                                                 
Inżynieria Środowiska 
OZE i Infrastruktura komunalna 
 
poniedziałek: 10.00 - 13.00
wtorek: 10.00 - 13.00
środa: 10.00 - 13.00
czwartek: nieczynne
piątek: 10.00 - 13.00

Gospodarka Przestrzenna
 
poniedziałek: 10.00 - 13.00
wtorek: 10.00 - 13.00
środa: 10.00 - 13.00
czwartek: nieczynne
piątek: 10.00 - 13.00

 
specjalista Bożena Kośmider
Tel.: 12 628 20 97,
Pok.: 332.
Kierunki: - budownictwo - I stopień,

samodzielny referent mgr Anna Rogóż
Tel.: 12 628 28 05,
Pok.: 328.
Kierunki: - gospodarka przestrzenna

starszy referent: mgr Zoya Świerk
Tel: 12 628 2095
Pok.329
Kierunki: - inżynieria środowiska, rok I i II - studia I stopnia

starszy referent: Agnieszka Klimala
Tel: 12 628 2095
Pok.329
Kierunki: - inżynieria środowiska, rok III - studia I stopnia
- inżynieria środowiska - studia II stopnia

 

Studia niestacjonarne:

 

poniedziałek nieczynne
wtorek 1000 ÷ 1300
środa 1000 ÷ 1300
czwartek nieczynne
piątek 1000 ÷ 1300
sobota   900 ÷ 1400 *)
niedziela   nieczynne

*) W okresie od 23.04.2018 do 02.09.2018 Dziekanat nieczynny

 specjalista mgr inż. Andrzej Kulig

  tel: 12 628 2805, pok. 328
  kierunki (I i II stopnia): inżynieria środowiska i budownictwo


 

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE

  Prowadzenie spraw związanych z pomocą naterialną dla studentów
  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, zaświadczenia ZUS
    Specjalista inż. Anna Hodbod  tel: 12 628 2097, pok. 332

 

DYPLOMY, SUPLEMENTY, SPRAWY ABSOLWENTÓW

  Wydawanie dyplomów i suplementów - studia stacjonarne i niestacjonarne
    mgr Agnieszka Mazur  tel: 012 628 2801, pok. 326 
       
ostatnia modyfikacja: 20.04.2018 r. 182952 odsłon

Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt