Politechnika Krakowska

 Dziekanat

Sekretariat
Telefon: +48 12 628 2801
Faks: +48 12 628 3080
Dziekanat studiów stacjonarnych
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Telefony - studia stacjonarne:
kierunek Inżynieria Środowiska: +48 12 628 2095
kierunek Budownictwo: +48 12 628 2097 
kierunek Ochrona Środowiska: +48 12 628 2805
kierunek Gospodarka Przestrzenna: +48 12 628 2805

Dziekanat studiów niestaconarmych
Telefony - studia niestacjonarne:
wszystkie kierunki: +48 12 628 2805

 

Studia stacjonarne:

Kierunki:                                                                          Kierunki:
Budownictwo                                                                  Ochrona Środowiska
Inżynieria Środowiska                                                    Gospodarka Przestrzenna

 
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
piątek:
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
nieczynne
10.00 - 13.00
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
piątek:
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
nieczynne
13.00 - 15.00

Specjalista Bożena Kośmider
Tel.: +48 12 628 20 97,
Pok.: 332.
Kierunki:
- Budownictwo - I stopień,

 
Samodzielny referent inż. Anna Hodbod
Tel.: + 12 628 20 97,
Pok.: 332.
Kierunki:
- Pomoc materialna dla studentów (stypendia, zapomogi, itp.)

 
samodzielny referent mgr Anna Rogóż
Tel.: + 12 628 28 05,
Pok.: 328.
Kierunki:
- Gospodarka Przestrzenna
- Ochrona Środowiska

 
Starszy referent: mgr Zoya Świerk
Tel: +12 628 2095
Pok.329
Kierunki:
- Inżynieria Środowiska, rok I i II - studia I stopnia

 
Starszy referent: Agnieszka Klimala
Tel: +12 628 2095
Pok.329
Kierunki:
- Inżynieria Środowiska, rok III - studia I stopnia
- Inżynieria Środowiska - studia II stopnia
 

 

Studia niestacjonarne:

 

poniedziałek nieczynne
wtorek 1000 ÷ 1200
środa 1000 ÷ 1200
czwartek nieczynne
piątek 1300 ÷ 1500
sobota   900 ÷ 1400

 

 

 Specjalista mgr inż. Andrzej Kulig
  tel: 012 628 2805 pok. 328
  kierunki:     (I i II stopnia)

  • Inżynieria Środowiska
  • Budownictwo
  • Ochrona Środowiska

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE

 

  Prowadzenie spraw związanych z pomocą naterialną dla studentów
  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, zaświadczenia ZUS
    Specjalista inż. Anna Hodbod  tel: 012 628 2097 pok. 332

DYPLOMY, SUPLEMENTY, SPRAWY ABSOLWENTÓW

  Wydawanie dyplomów i suplementów - studia stacjonarne i niestacjonarne
    mgr Marta Madej tel: 012 628 2801 pok. 326
       
ostatnia modyfikacja: 07.10.2016 r. 169285 odsłon

Translate

Wyszukiwarka