Egzamin certyfikatowy z języka ANGIELSKIEGO

UWAGA STUDENCI WI¦ !
Egzamin certyfikatowy z języka ANGIELSKIEGO dla studentów WI¦  odbędzie się  w dniach:
Pisemny dla IS, OS i BW w dniu 8.06.2013 (sobota)  w godz.12:00 – 14:00
(listy z przyporz±dkowanymi salami zostan± wywieszone na drzwiach wej¶ciowych do bud.SPNJO w pi±tek 7.06.2013 o godzinie 15:00)
Ustny  ( I¦ + O¦ ) -  7.06 (pi±tek) w godz. 8:00 – 11:00 i  14:30 – 17:30
Ustny  (BW ) -  7.06 (pi±tek) w godz. 15:00 – 19:00 oraz – 8.06 (sobota) w godz. 8:00 – 11:30  i 14:30 – 16:00
WAŻNE!!!
Listy studentów z godzin± egzaminu ustnego I¦ i O¦ s± wywieszone przy pok.129 (bud.SPNJO)
Studenci  I¦ + O¦, którzy nie mog± przyst±pić do egzaminu ustnego z j. angielskiego w wyznaczonych terminach proszeni s± o zgłoszenie się do mgr M. Grzegożek  lub mgr E. Watt do czwartku (6 czerwca) do godz.14:30  w SPNJO.data publikacji: 05.06.2013 r. przez: Renata Ksi±żek-Partyka, 3059 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ¦RODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria ¶rodowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (¦-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (¦-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (¦-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (¦-1)
Instytut Geotechniki (¦-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (¦-4)
©2018 Wydział Inżynierii ¦rodowiska All Rights Reserved
Aktualno¶ci    Mapa Strony    Media    Kontakt