Wydział Inżynierii  Środowiska

Instytut Geotechniki

 
tytuł studiów: „Geoinżynieria w ochronie środowiska”
 
    Charakterystyka studiów:  Studia te są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem, zawodowo związanych z problematyką ochrony środowiska, inżynierii środowiska i budownictwa, pragnących uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę.
 
    Program obejmuje zagadnienia związane z identyfikacją i monitoringiem zagrożeń skażeniami powietrza, gruntów, wód powierzchniowych i podziemnych oraz szeroki wachlarz metod ochrony środowiska.  Ważnym elementem jest problematyka związana z wpływem obiektów i działań inżynierskich na stan środowiska oraz zagadnienia prawne, dotyczące ochrony środowiska.
 
    Studia te przygotowują uczestników do prowadzenia weryfikacji formalnej i merytorycznej raportów oceny oddziaływania obiektów i działań inżynierskich na środowisko, a także pozwalają zainteresowanym na przystąpienie do egzaminu państwowego, potwierdzającego kwalifikacje do zarządzania składowiskiem odpadów lub spalarnią odpadów.
 
     Studia przeznaczone są wyłącznie dla pracowników przedsiębiorstw i osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą [pracownicy urzędów i instytucji publicznych itp. nie mogą w nich uczestniczyć - chyba, że prowadzą samodzielną działalność].

Program studiów:  obejmuje 30 przedmiotów szczegółowych o łącznej liczbie 150 godzin. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i seminariów.

Czas trwania studiów: 2 semestry, zajęć w ramach każdej edycji.
Przewidywane są trzy edycje w latach 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013.

Zasady naboru:  
  • - termin składania dokumentów [III edycja]:  II tura rekrutacji od 3 września do 15 października 2012 r.
  • - kryteria kwalifikacji: ukończone studia wyższe oraz uwarunkowania wynikające z zasad dofinansowania projektu,
  • - wymagane dokumenty: karta zgłoszenia, odpis dyplomu, 2 zdjęcia, potwierdzenia zatrudnienia lub kopia wpisu do ewidencji gospodarczej,
  • - limit miejsc:  25,
  • - miejsce zgłoszeń: Instytut Geotechniki PK,
  • - osoby przyjmujące zgłoszenia: kierownik i sekretarz studiów.

Opłaty: studia są częściowo odpłatne - 20% kosztu całkowitego [około 800 zł]
 
Kierownik studiów: dr inż. Elżbieta Chrzanowska [tel. 12 628 20 82, e-mail: echrzano@pk.edu.pl], Instytut Geotechniki, Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Sekretarz studiów: dr inż. Andrzej Frybes [tel. 12 628 28 98, e-mail: afrybes@pk.edu.pl], Instytut Geotechniki, Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
 
Informacje dodatkowe: zajęcia odbywają się w ramach 9 zjazdów [soboty - niedziele] wg ustalonego harmonogramu. Obowiązkowa obecnośd na 80% zajęć.. Słuchaczy obowiązuje zaliczenie wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie oraz napisanie i prezentacja pracy końcowej.
W ramach studiów zapewnione są materiały dydaktyczne, a także wyżywienie uczestników [1 posiłek/dzień] oraz możliwość noclegów. Nie zwraca się kosztów przejazdu.
 
Więcej informacji na stronie www.geotechnika.pk.edu.pl
 
Do pobrania      
ostatnia modyfikacja: 05.06.2014 r. 16705 odsłon
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt