Dyplomowanie

Ogólne zasady dotyczące realizacji pracy dyplomowej i złożenia egzaminu dyplomowego ujęte są w rozdziale VI i VII Regulaminu Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uchwalonym przez Senat PK w dniu 24.04.2015 r.
 
Wytyczne dotyczące standardów pisania prac dyplomowych
 
Do systemu ASAP należy wstawiać prace w jednym pliku PDF. W pracy powinny być
osadzone wszystkie elementy graficzne.
Jeżeli jest to technicznie możliwe, część projektowa pracy powinna zostać
wyeksportowana do pliku PDF z kompresją zapewniającą jakość sieciową,
a następnie połączona z częścią opisową w jeden plik PDF.
 

Zawartość Pracy Dyplomowej

 1. Strona nr 1 - tytułowa Instytutu Ś-1
 2. Strona nr 1 - tytułowa Instytutu Ś-2 (szczegóły pkt. III)
 3. Strona nr 1 - tytułowa Instytutu Ś-3
 4. Strona nr 1 - tytułowa Instytutu Ś-4
 5. Strona nr 2 - oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy  - wydruk z systemu ASAP
 6. Strona nr 3 - oświadczenie promotora (dołączyć pierwszą stronę raportu podobieństwa) - wydruk z systemu ASAP

KOMPLET DOKUMENTÓW WYMAGANY DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO, KTÓRY NALEŻY ZŁOŻYĆ  DO DZIEKANATU 5 DNI PRZED EGZAMINEM DYPLOMOWYM:

 1. Egzemplarz pracy dyplomowej wyłącznie w oprawie  tekturowej, zgrzanej termicznie, napisany czcionką  o rozmiarze 12, wydrukowany dwustronnie  wraz z wersją elektroniczną CD przyklejoną na wew. stronie okładki pracy w kopercie. Ocena, data i podpis promotora oraz recenzenta muszą być wpisane na stronie tytułowej.  Egzemplarz pracy dyplomowej nie może zawierać żadnych części metalowych i plastikowych;
 2. Pierwsza  strona Raportu podobieństwa zawierająca współczynniki podobieństwa i datę utworzenia raportu ;
 3. Trzy strony weryfikacyjne z pracy wydrukowane z systemu antyplagiatowego;
 4. Opinia promotora (wydruk systemu ASAP - podpisany przez Promotora);
 5. Recenzja pracy dyplomowej (wydruk systemu ASAP - podpisany przez Recenzenta);
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 7. Karta odejścia (jako absolwent);
 8. Wniosek o odpis dyplomu w języku obcym (dla chętnych);
 9. Podanie o wznowienie studiów w dniu egzaminu dyplomowego;
 10. Dane do suplementu;
 11. Formularz danych osobowych;
 12. Tłumaczenie tytułu pracy dyplomowej  (obligatoryjnie);
 13. 5 fotografii o wymiarach 6,5 cm x 4,5 cm;
 14. Dowód wpłaty za dyplom;
 15. Legitymacja studencka (dotyczy studentów studiów II stopnia) – zwrot najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego;

 

Tłumaczeń tytułów pracy dyplomowej dokonują:
 
 • Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej- dr inz. Leszek Lewicki leszek.lewicki@iigw.pl
 • Instytut Geotechniki- dr inż. Bernadetta Pasierb, dr inż. Michał Grodecki - szczegóły w pkt. IV
 • Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska- mgr inż. Anna Stypka astypka@op.pl
 • Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza- dr inż. Tomasz Stypka  stypka@gmail.com
 
   Druk należy przesłać drogą e-mailową do osoby dokonującej tłumaczeń w danym Instytucie.
  Uprzejmie informujemy absolwentów Wydziału Inżynierii Środowiska, że odbiór dyplomów ukończenia studiów wyższych  odbywa się  w godz. od 13.00 do 15.00 każdego dnia w pok. 326 III p. u Pani Agnieszki Pieńkowskiej.
 
 
       
ostatnia modyfikacja: 27.06.2018 r. 94917 odsłon
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt