III Konferencja Naukowa OSA

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

 

Tytuł konferencji:     OSA 2018  Odpady - Środowisko - Atmosfera

Termin Konferencji:            7 – 8 czerwca 2018

Miejsce konferencji:    Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej

Adres:                                       ul. Warszawska 24

      31-155 Kraków

To już trzecia Konferencja Naukowa przygotowana przez Studenckie Koło Naukowe Wentylacji, Klimatyzacji i Ogrzewnictwa EQUILIBRIUM. Przedstawione prace okazały się bardzo interesujące, w związku z czym dołożyliśmy wszelkich starań, by zorganizować kolejną.

Konferencja zorganizowana jest pod honorowym patronatem

JM Rektora PK, prof. dr hab. inż. Jana KAZIORA

Dziekana Wydziału, dr hab. inż. Stanisława M. Rybickiego

 oraz

 Dyrektora Instytutu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza,

Prof. dr hab. inż. Jacka Schnotale.

Konferencja poświęcona jest zagadnieniom:

Odpady – odpady opakowaniowe, technologia spalarni odpadów, korzyści wynikające z budowy spalarni, współpraca spalarni z miejskim systemem ciepłowniczym, recykling odpadów;

Środowisko– wentylacja przemysłowa, przeciwpożarowa,  klimatyzacja, ogrzewnictwo, oczyszczanie ścieków, uzdatnianie wody, energooszczędne systemy klimatyzacji dla budynków niskoenergetycznych;

Atmosferafiltracja powietrza, ochrona jakości powietrza, instalacje przemysłowe, metodyka pomiarów zanieczyszczeń, smog w wielkich aglomeracjach.

Do udziału w konferencji (wygłoszenie referatów, prezentacja posterów) zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów kierunków związanych z Inżynierią Środowiska, członków kół naukowych z całej Polski, przedstawicieli przedsiębiorstw, pracowników administracji miejskiej oraz wszystkich zainteresowanych.

Na Konferencji akceptowane są prace: przeglądowe, badawcze, poglądowe lub opis przypadku.

Zgłoszenie pełnych tekstów referatów na Konferencję oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy w zakładce napisz do nas prosimy przesyłać do 5 kwietnia 2018r.

Dla najlepszych referatów przewidujemy przedkonferencyjną publikację w monografii (5pkt. za rozdział wg MNiSW).

Można również zgłosić chęć tylko uczestnictwa w konferencji w zakładce napisz do nas z dopiskiem „Zgłoszenie słuchacza” do 15 maja 2018r.

 

Konferencja jest doskonałą okazją do integracji środowisk studenckich z całej Polski oraz wymiany zainteresowań i doświadczeń badawczych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !data publikacji: 11.04.2018 r. przez: Wilhelm Okarmus, 382 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt