INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 na WI¦ PK

 

W zwi±zku z uroczysto¶ci± Inauguracji Roku Akademickiego 2017/18 na naszym Wydziale Dziekan Wydziału Inżynierii ¦rodowiska dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki  ogłasza w dniu 2 paĽdziernika 2017 r. godziny dziekańskie dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych wyższych lat studiów.  

Jednocze¶nie, w dniu Wydziałowej Inauguracji (tj.2.10.2017 r.) zapraszamy STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH na OBWIˇZKOWE SZKOLENIA:

3 paĽdziernika 2017 r. decyzj± JM Rektora PK będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ze względu na zaplanowan± tego dnia Uczelnian± Inaugurację Roku Akademickiego 2017/18 na Politechnice Krakowskiej.

STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH zapraszamy tego dnia (3.10.2017 r.) na SPOTKANIE ORGANIZACYJNE.

Zajęcia dla wszystkich roczników rozpoczn± się od 4.10.2017 r.

 

SZKOLENIE BHP  w dniu 2.10.2017 r.

   
kierunek budownictwo I stopnia, gr. 1-5 sala nr 14, parter WI¦ PK, godz. 8.30 - 11.30
kierunek gospodarka przestrzenna I stopień, gr. 1-4 sala nr 12 parter WI¦ PK, godz. 8.30 -11.30
kierunek inżynieria ¶rodowiska I stopień, gr. 1-3 sala nr 219, II piętro WI¦ PK, godz. 8.30 - 11.30
kierunek OZE i infrastruktura komunalna I stopień, gr. 1-3,
I rok studia doktoranckie
sala nr 317, III piętro Wi¦ PK, godz. 8.30 - 11.30
   

SZKOLENIE BIBLOTECZNE w dniu 2.10.2017 r.

 

Więcej informacji o szkoleniu bibliotecznym na stronie Biblioteki PK -> przejdĽ na stronę Biblioteki PK.

kierunek budownictwo I stopnia, gr. 1-5 sala nr 14 parter WI¦ PK, godz. 14.00 - 15.00
kierunek gospodarka przestrzenna I stopień, gr. 1-4 sala nr 12 parter WI¦ PK, godz. 14.00 - 15.00
kierunek inżynieria ¶rodowiska I stopień, gr. 1-3 sala nr 14 parter WI¦ PK, godz. 15.15 - 16.15
kierunek OZE i infrastruktura komunalna I stopień, gr. 1-3,
I rok studia doktoranckie
sala nr 12, parter WI¦ PK, godz. 15.15 - 16.15

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE ze studentami I roku studiów stacjonarnych

w dniu 3.10.2017 r.

Kierunek budownictwo I st., gr. 1-5
Kierunek gospodarka przestrzenna I st., gr. 1-4
sala nr 14 parter WI¦ PK, godz. 14.30 - 16.30
Prodziekan dr inż. J. Müller
Kierunek inżynieria ¶rodowiska I st., gr. 1-3
Kierunek OZE i infrastruktura komunalna I st., gr. 1-3,
sala nr 12 parter WI¦ PK, godz. 16.15 - 18.15
Prodziekan dr inż. P. Beńko

 

 data publikacji: 28.09.2017 r. przez: MP, 2465 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ¦RODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria ¶rodowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (¦-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (¦-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (¦-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (¦-1)
Instytut Geotechniki (¦-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (¦-4)
©2018 Wydział Inżynierii ¦rodowiska All Rights Reserved
Aktualno¶ci    Mapa Strony    Media    Kontakt