rozmiar

kontrast

STRONA ARCHIWALNA, PRZEJDŹ NA AKTUALNĄ:
wisie.pk.edu.pl

 Instrukcja korzystania z oprogramowania MSDNAA

1. Aby móc skorzystać z oprogramowania należy się zarejestrować: Pracownicy, Studenci.
2. Po rejestracji przez administratora otrzymają Państwo wiadomość email potwierdzającą rejestrację oraz zawierającą dane potrzebne do logowania w systemie ELMS (niestety ale wiadomość jest po angielsku).

3. Należy wejść na stronę systemu: http://msdn63.e-academy.com/pk_wyd oraz kliknąć Log In.

4. W okienku logowania należy podać login oraz hasło podane w wiadomości email.

5. Po zalogowaniu otrzymamy listę wybranego przez nas oprogramowania (system pamięta wszystkie zamawiane licencje). Aby otrzymać licencję na oprogramowanie należy wcisnąć przycisk SOFTWARE.

6. Z listy rozwijanej należy wybrać oprogramowanie dla którego chcemy otrzymać licencję. Wybór zatwierdzamy przyciskiem OK
W przypadku gdy chcemy uzyskać oprogramowanie firmy Microsoft którego nie ma na liście należy się zgłosić do administratora MSDNAA (z prośbą o udostępnienie).

7. Wybór zatwierdzamy przyciskiem Add To Cart

8. Następnym krokiem jest zapoznanie się z treścią licencji (warunków użytkowania) i jej akceptacja (lub nie). Dobrze jest wydrukować i zachować treść licencji.

9. Po akceptacji licencji zatwierdzamy poprzez wciśnięcie przycisku Check Out

10. W oznaczone pola należy wpisać poprawne dane (Nazwisko, Imię, Adres email) oraz potwierdzić (Next)

11. Tą stronę należy wydrukować i zachować jako dowód oryginalności oprogramowania.
Na liście końcowej zamówienia należy kliknąć na nazwę wybranego przez nas oprogramowania

12. Na stronie informacji o zamówionym oprogramowaniu otrzymamy PRYWATNY klucz oprogramowania (tą stronę warto wydrukować). Należy również poprzez przycisk Download ściągnąć na własny komputer wersję instalacyjną oprogramowania. W przypadku gdy klucz lub możliwość ściągnięcia oprogramowania jest niedostępna należy się zgłosić do administratora MSDNAA.

13. Po wykonaniu tych operacji możemy już zainstalować legalne oprogramowanie MSDNAA na własnym komputerze. W celu potwierdzenia legalności oprogramowania warto mieć wydrukowaną treść licencji (punkt 8), klucz (punkt 12) oraz wiadomość email przysłaną po otrzymaniu licencji.
14. Bezpośrednio ze strony e-academy (ELMS) można ściągnąć oprogramowanie w wersji Angielskiej i Polskiej (wyjątek to Windows 95 oraz 2000). Nośniki z oprogramowaniem w wersji polskiej można wypożyczyć u administratorów MSDNAA (dane na stronie kontakt).
15. Każda zarejestrowana osoba otrzymuje licencje (klucz) pozwalający na JEDNOKROTNĄ instalacje na JEDNYM tylko komputerze.
16. Dodatkowo licencja nie zezwala na wykonywanie kopii wypożyczonego nośnika.
17. Podczas procesu instalacji (aktywacja produktu) informacje o kluczu są przekazywane do firmy Microsoft.
      
ostatnia modyfikacja: 07.05.2010 r. 35336 odsłon

NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 320, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2805
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2023 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt