Wydział Inżynierii Środowiska

Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza

tytuł studiów: „Klimatyzacja i ogrzewnictwo”

Charakterystyka studiów: Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem technicznym, zawodowo związanych z problematyką klimatyzacji i ogrzewnictwa, a pragnących pogłębić i uzupełnić swoje wiadomości lub specjalizować się w tej dziedzinie.

 
Program studiów: Program studiów podyplomowych obejmuje 18 szczegółowych przedmiotów o łącznej liczbie 201 godz. realizowanych w Politechnice Krakowskiej. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, laboratoriów, ćwiczeń oraz seminarium.
 
 
Czas trwania: liczba semestrów 2,
 • planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2012 r.
 • słuchacze zakwalifikowani na studia podyplomowe zostaną poinformowani pisemnie o terminie rozpoczęcia zajęć,
Uwaga: Organizatorzy informują, że warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby słuchaczy zgodnej z wymogami stawianymi przez Uczelnię
 
Zasady naboru:
 • Terminy składania dokumentów: 30 wrzesień 2012 r.
 • Kryteria kwalifikacji: ukończone studia techniczne, powiązanie zawodowe z problematyką klimatyzacji i ogrzewnictwa,
 • Wymagane dokumenty: karta zgłoszenia, odpis dyplomu, 2 zdjęcia
 • Druki formularzy: do pobrania ze strony: http://www.pk.edu.pl/
 • Limit miejsc: 24 osoby
 • Miejsce składania dokumentów:
  Sekretariat Instytutu Ś-4,
  ul. Warszawska 24,
  31-155 Kraków,
  tel. 12 628 28 96
 • fax: 12 628 20 48,
  email: s-4@institute.pk.edu.pl
Opłaty: 4600 zł

Kierownik studiów: dr Stanisław Kirsek
Sekretarz studiów: Ewa Wełna
 
Informacje dodatkowe:
Zajęcia odbywają się w niedziele, średnio 3 razy w miesiącu, w godz. 900 do 1830.
Słuchaczy obowiązuje zaliczenie zajęć przewidzianych programem Studiów podyplomowych oraz napisanie i obronienie pracy końcowej.

       
ostatnia modyfikacja: 05.06.2014 r. 16640 odsłon
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt