Wydział Inżynierii Środowiska

Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza

tytuł studiów: „KLIMATYZACJA I OGRZEWNICTWO”
Charakterystyka studiów: Studia przeznaczone jest dla osób z wyższym wykształceniem technicznym, zawodowo związanych z problematyką klimatyzacji i ogrzewnictwa, a pragnących pogłębić i uzupełnić swoje wiadomości lub specjalizować się w tej dziedzinie.
Program studiów: Program Studiów obejmuje  18 szczegółowych przedmiotów  o łącznej liczbie 201 godz. realizowanych w Politechnice Krakowskiej.  Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, laboratoriów, ćwiczeń oraz seminarium. Dodatkowo każdy ze Słuchaczy będzie zobowiązany do zrealizowania 107 godz. zajęć w ramach e-learningu.
Czas trwania: liczba semestrów  2 ,    od 01.03.2011 – 28.02.2012
Zasady naboru:
- Terminy składania dokumentów: 31.01.2011 r.
- Kryteria kwalifikacji: ukończone studia techniczne, powiązanie zawodowe z problematyką klimatyzacji i ogrzewnictwa
- Wymagane dokumenty: karta zgłoszenia, odpis dyplomu, 2 zdjęcia
- Druki formularzy: do pobrania ze strony: www.pk.edu.pl
- Limit miejsc: 24 osoby
- Miejsce zgłoszeń: Sekretariat Instytutu Ś-4, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel. 012 628 28 96, fax: 012 628 20 48, email: s-4@institute.pk.edu.pl
Opłaty: - bezpłatne organizowane w ramach POKL 
 
Kierownik studiów: dr Stanisław Kirsek
Sekretarz studiów: inż. Elżbieta Dorszewska, Ewa Wełna
Informacje dodatkowe
Zajęcia odbywają się w soboty lub niedziele, średnio 3 razy w miesiącu.
Słuchaczy obowiązuje zaliczenie zajęć przewidzianych programem Studiów oraz napisanie i obronienie pracy końcowej.
Słuchacz zawiera z Politechniką Krakowską umowę o uczestnictwo w Studiach Podyplomowych „Klimatyzacja i Ogrzewnictwo” wymagana przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 
Projekt: „Dostosowanie kierunku „Inżynieria Środowiska” do potrzeb rynku pracy związanego z rozwojem regionu opartym na wiedzy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1. POKL : „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”

Dokumenty:

  • Formularz uczestnictwa w projekcie
  • Oświadczenie
  • Karta zgłoszenia
  • Umowa

 

 

       
ostatnia modyfikacja: 05.06.2014 r. 24326 odsłon
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt