KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW IV roku, sem. 7, studia stacjonarne

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW IV roku, sem. 7, studia stacjonarne
WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA

dotyczy  przedmiotu:    URBANISTYKA
                                  i ARCHITEKTURA

Realizacja programu z w.wym. przedmiotu
rozpocznie się w roku akadem. 2014/15 

WYKŁADEM  DLA CAŁEGO  ROKU
inaugurującym cykl - w dniu:
6-go  października (poniedziałek)
o godz. 15.00 w sali  W 2,
na Wydziale Architektury przy ul. Podchorążych 1,
II-e piętro
Oprócz wprowadzających zagadnień merytorycznych, słuchacze uzyskają informację nt.:
          ● programu i terminarza zajęć, 
          ● tematyki wykładów i ćwiczeń projektowych,
          ● sposobu realizacji zadań projektowych,
          ● formy zaliczenia przedmiotu.
Obecność na wykładzie  (i kolejnych wykładach) jest obligatoryjna.

W dniu 6-go paźdz. odbędą się też pierwsze ćwiczenia projektowe
grupy dziekańskiej Nr 2, na sali Nr P6, na Wydz.Arch.-jw.,piętro I-e,
w układzie: 2a – 1/2 grupy,   8.45 – 10.15
                  i  2b –1/2 grupy,  10.30 – 12.00
Przydział do - pod grup ‘a’ i ‘b’ wg listy, tj. alfabetyczny.        

Prowadząca  przedmiot:    Dr inż. arch. Małgorzata Solska
                                             WYDZIAŁ ARCHITEKTURY  PK,
                                             Instytut Projektowania Urbanistycznego                                                     data publikacji: 30.09.2014 r. przez: Radosław Tomasik, 2126 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt