Konferencja: Niezawodność i Bezpieczeństwo w inżynierii środowiska

W dniach 29-30 czerwca 2017 r., odbędzie się

III ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna

ZASTOSOWANIE NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

W INŻYNIERII ŚRODOWISKA

organizowana przez Katedrę Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej

w partnerstwie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.

Wydarzenie objął honorowym  patronatem J.M. Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Jan Kazior.

 

Konferencja poświęcona jest pamięci twórców oraz mentorów niezawodności i bezpieczeństwa - Profesorów:

 

Andrzeja Królikowskiego

    Marka             Romana       

Artura Wieczystego

     

  

KOMITET  NAUKOWY

Przewodniczący: prof.dr hab.inż. Wojciech Dąbrowski

Z-ca Przewodniczącego: dr inż. Tadeusz Żaba

Członkowie:

Prof.dr hab.inż. Anna Anielak

Prof.dr hab.inż. Stanisław Biedugnis

Dr hab.inż. Andrzej Bielski

Prof.dr hab.inż. Ryszard Błażejewski

Dr hab.inż. Barbara Budziło, prof. PK

Dr hab.inż. Ewa Burszta-Adamiak

Dr hab.inż.  Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK

Prof.dr hab.inż. Leszek Dzienis

Dr hab.inż. Krzysztof Knapik, Prof. PK

Prof.dr hab. Renat Kocwa-Haluch

Prof.dr hab.inż. Andrzej Kotowski

Dr hab.inż.  Jadwiga Królikowska, prof. PK

Prof.dr hab.inż. Andrzej Kuliczkowski

Prof.dr hab.inż. Karol Kuś

Prof.dr hab.inż. Marian Kwietniewski

Dr hab.inż. Paweł Licznar, prof. PWr

Dr hab.inż. Teresa Lubowiecka, prof. PK

Prof.dr hab.inż. Janusz Łomotowski

Prof.dr hab.inż. Jan Pawełek

Prof.dr hab.inż. Lucjan Pawłowski

Prof.dr hab.inż. Janusz Rak

Dr hab inż. Stanisław M. Rybicki

Prof.dr hab.inż. Marek Sozański

Dr hab.inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak, prof. PRz

Dr hab.inż. Marek Zawilsk, prof. PŁ

Prof.dr hab.inż. Ziemowit Suligowski

Dr hab.inż. Michał Zielina, prof. PK

Dr hab.inż. Izabela Zimoch, prof. PŚl 

KOMITET  HONOROWY

Prezes  Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie Ryszard Langer

Prof.dr hab.inż. Jan Kazior

Prof.dr hab.inż. Tadeusz Tatara

Dr hab. inż.  Stanisław M Rybicki

Prof.dr hab.inż. Elżbieta Nachlik

Prof.dr hab.inż. Piotr Kowalik

 

 

KOMITET  ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: dr hab.inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK

Z-ca Przewodniczącego: mgr Joanna Kaleta

Członkowie:

Dr inż. Jarosław Bajer

Dr inż. Joanna Bąk

Dr inż. Krzysztof Głód

Dr  Ryszarda Iwanejko

Dr inż. Robert Płoskonka

 

Adres Komitetu Organizacyjnego

Politechnika Krakowska

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

ul. Warszawska 24,  31-155 Kraków

Tel. 048605245055

 +12 628 28 30

+12 628 28 71

Fax  +40(12) 628 20 42

Adres e-mail: jadwiga.krolikowska@pk.edu.pl

jbak@pk.edu.pl

 

 

Celem konferencji jest prezentacja rezultatów badań, wdrożeń oraz wymiana doświadczeń dotyczących działań: pozwalających na określenie poziomu niezawodności i bezpieczeństwa systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, utrzymujących wysoki standard ich niezawodności oraz modernizacyjnych tych systemów.

 

TEMATYKA WIODĄCA

  • Analiza niezawodności i bezpieczeństwa  systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
  • Awaryjność wraz z odnową elementów systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
  • Materiały, uzbrojenie, budowa i eksploatacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych (urządzeń stosowanych w inżynierii i ochronie środowiska)
  • Renowacja podziemnej infrastruktury technicznej
  • Zarządzanie i organizacja systemami wodo-ciągowymi i kanalizacyjnymi
  • Ekologiczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju
  • Monitoring, ochrona i zarządzanie zasobami wodnymi
  • Postęp w projektowaniu, budowie i eksploatacji urządzeń stosowanych w inżynierii i ochronie środowiska
  • Prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty ochrony i kształtowania środowiska
  • Wtórne skażenie wody wodociągowej

 

MIEJSCE OBRAD

Hotel Dobczyce

 

 

TERMINARZ KONFERENCJI

Zgłoszenie referatu wraz ze streszczeniem do 30 kwietnia 2017 roku.

Przesłanie pełnego tekstu do 30 maja  2017 roku.

Potwierdzenie uczestnictwa i wpłata za uczestnictwo w konferencji 10 czerwca 2017 roku.

 

Do pobrania: Komunikat oraz Zgłoszenie uczestnictwa.

 

PATRONAT MEDIALNY

 

 

 data publikacji: 12.04.2017 r. przez: MP, 1565 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt