DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA
POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA

w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej
Katedra Hydrauliki i Hydrologii

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005r., „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z dnia 30.08.2005 r. z późn. zmianami), oraz z uwzględnieniem warunków Statutu Politechniki Krakowskiej § 88.

 

Niezbędne wymagania:

 • Ukończone studia wyższe techniczne, tytuł zawodowy mgr inż., kierunek inżynieria środowiska lub pokrewny,
 • Doświadczenie w badaniach naukowych i/lub rozpoczęte studia doktoranckie,
 • doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym, w obszarze inżynierii środowiska, a zwłaszcza inżynierii i gospodarki wodnej,
 • biegła znajomość programów Word, Excel i PowerPoint,
 • biegła znajomość i swoboda w posługiwaniu się i wykorzystaniu Geograficznego Systemu Informacji przestrzennej (GIS) oraz systemu AutoCAD,
 • umiejętność korzystania ze specjalistycznych inżynierskich programów komputerowych,

Do zakresu obowiązku pracownika należeć będzie prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu; Geograficzne Systemy Informacyjne (GIS); komputerowe metody wspomagania komputerowego; hydrologia inżynierska.

Dodatkowo:

 • dobrze widziany staż (naukowy, szkoleniowy) krajowy lub zagraniczny,
 • pożądane posiadanie certyfikatu Professional AutoCAD Civil 3D,
 • oczekiwana umiejętność cyfrowej obróbki map w systemie GIS.

Wymagania formalne stawiane kandydatom:

 • Wskażą Politechnikę Krakowską, jako jedyne miejsce pracy,
 • zamieszczą afiliację Politechniki Krakowskiej WIS na swoich publikacjach.

Wymagane dokumenty ( w 2 egzemplarzach)

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora
 2. Dokumenty poświadczające wykształcenie oraz odbyte kursy i szkolenia (uwierzytelniona kserokopia),
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. Wykaz ważniejszych publikacji oraz niepublikowanych prac, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie
 5. Dla osób zatrudnionych dotychczas w szkolnictwie wyższym (poza Politechniką Krak.) – dwie ostanie ankiety oceny okresowej przeprowadzonej u dotychczasowego pracodawcy.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w biurze Dziekana, na dziennik podawczy 31-155 Kraków ul. Warszawska 24 bud WIŚ W-2(10-19) pok. 301 w terminie do dnia 28.02.2018r. w godz. od 9-14. Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze  Hydrauliki i Hydrologii. Zatrudnienie nastąpi po podjęciu decyzji przez JM Rektora PK.

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuliWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

Dokumenty nie odebrane do dnia 31.10.2016r. zostaną komisyjne zniszczone.

 

Dziekan                 

Wydziału Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki
      
ostatnia modyfikacja: 14.02.2018 r. 394 odsłon
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt