KONSTRUKCJE STALOWE - konferencja szkoleniowa nt. optymalizacji rozwiązań projektowych w konstrukcjach stalowych pod patronatem WIŚ PK i Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

16 listopada w budynku "Kotłowni" Politechniki Krakowskiej odbyła się konferencja szkoleniowa zorganizowana pod patronatem Wydziału Inżynierii Środowiska PK i Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Konferencja poświęcona była optymalizacji rozwiązań projektowych w konstrukcjach stalowych, a przygotowana merytorycznie została przez dr inż. Sławomira Labochę i dr inż. Łukasza Skotnego. Słuchaczy konferencji powitał Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki oraz sekretarz MOIIB dr inż. Wojciech Biliński.


/foto 1 i 2. ARCHMEDIA/

Sześciogodzinny program szkoleniowy obejmował takie zagadnienia jak: podatność połączeń, stateczność konstrukcji prętowych oraz powłok, zwichrzenie w wymiarowaniu elementów prętowych. Konferencje szkoleniowe o danej tematyce i z tymi samymi wykładowcami zwykle odbywają się w następujących miastach kraju: Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław, Katowice, Kraków.  Tematykę kreuje dobór prelegentów. Najczęściej są to przedstawiciele wiodących ośrodków akademickich – Politechniki Gdańskiej, Warszawskiej, Wrocławskiej, Poznańskiej, Śląskiej – prowadzący jednocześnie własne biura projektowe, co daje im perspektywę praktyczną. Materiały szkoleniowe przygotowane przez ekspertów można zakupić poprzez stronę internetową organizatora. Dostępne są także materiały szkoleniowe z innych konferencji.

/foto 2. ARCHMEDIA/

Na konferencji obecni byli także dostawcy nowoczesnego oprogramowania inżynierskiego wspierającego pracę inżyniera budowlanego branży konstrukcyjnej – firmy CONSTRUSOFT, GRAITEC, GAMMA CAD, DLUBAL. Można było poznać wybrane aspekty projektowania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych firmy SIKA i elementy śrubowe do budownictwa firmy ŚRUBENA UNIA SA. Wytyczne do projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów przedstawiła DAFA.

Dystrybutorzy oferowanego oprogramowania są otwarci na usługi edukacyjne tj. udostępnianie produktów w wersji edukacyjnej dla studentów studiów stacjonarnych bez opłat (w przyszłości tj. w semestrze letnim bieżącego roku  akademickiego będą organizowane warsztaty szkoleniowe dla studentów WIŚ PK).

 

W konferencji uczestniczyło 180 osób, głównie projektantów konstrukcji z wiodących biur projektowych, a także dyplomantów i studentów  budownictwa na WIŚ PK.

Dr inż. Kazimierz Piszczek, wykładowca WIŚ PK, wyjaśnia: Kilka dni przed konferencją nastąpiła reaktywacja Studenckiego Koła Naukowego Konstrukcji Inżynierskich, którego jestem opiekunem. Zgłosiło się do mnie 10 studentów chętnych by dowiedzieć czegoś dodatkowego, co wykracza poza obligatoryjne kursy. Powiadomiłem ich o możliwości udziału w najbliższych szkoleniach i seminariach, w których jako członkowie koła mają zagwarantowane bezpłatne uczestnictwo. Są to, oprócz przedmiotowej konferencji szkoleniowej, Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD'2017 (15-17.11.2017 Kraków), szkolenie z Allplana (08.12.2017, Park Technologiczny), kilka szkoleń w PZITB o/Kraków.

Zasady udziału w konferencjach organizowanych przez firmę ARCHMEDIA są następujące: do puli około 150 osób uczestnictwo jest bezpłatne, należy się tylko zarejestrować (ale w przypadku braku obecności bez powiadomienia wiąże się to z opłatą karną) – kiedy limit uczestników darmowych jest zamknięty, to pojawia się uczestnictwo za opłatą.

Na koniec warto wspomnieć, kto stoi za współpracą Politechniki i organizującej szkolenia firmy – przekonani o wysokiej wartości merytorycznej szkoleń pracownicy WIŚ PK w osobach dr. inż. W.Bilińskiego oraz dr. inż. K.Piszczka rok temu zaproponowali, aby szkolenia odbywały się na terytorium PK w sali konferencyjnej "Kotłowni". W efekcie, w tym roku w „Kotłowni" zorganizowane zostały już 4 konferencje szkoleniowe o następującej tematyce:

  • Systemy ścian konstrukcyjnych – 22.03.2017 r.
  • Konstrukcje żelbetowe – 26.04.2017 r.
  • Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie – 30.05.2017 r.
  • Posadzki i hydroizolacje – 25.10.2017 r.

ARCHMEDIA planuje kolejne szkolenia w 2018 roku, których zapowiedzi pojawiają się na fanpage’u.

/foto 1. ARCHMEDIA/data publikacji: 24.11.2017 r. przez: MP, 725 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt