Listy wyboru specjalno뜻i

Szanowni Pastwo

pod adresem

esws.wis.pk.edu.pl

znajduj si ostateczne listy studentów zapisanych na specjalno턢i w ramach kierunku In퓓nieria 쫞odowiska. Dostp wymaga zalogowania si do systemu.


data publikacji: 22.01.2014 r. przez: Wilhelm Okarmus, 2504 ods쿽n      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOIN칈NIERIA 쪹ODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE 촔D쥱 ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIA즇
IN칈NIERII 쪹ODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
in퓓nieria 턳odowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbir dyplomw, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIA즇
IN칈NIERII 쪹ODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydzia퀅
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut In퓓nierii i Gospodarki Wodnej (-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wod i Ochrony 쫞odowiska (-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut In퓓nierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut In퓓nierii
i Gospodarki Wodnej (-1)
Instytut Geotechniki (-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wod
i Ochrony 쫞odowiska (-3)
Instytut In퓓nierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (-4)
©2018 Wydzia In퓓nierii 쫞odowiska All Rights Reserved
Aktualno턢i    Mapa Strony    Media    Kontakt