Miejsce dla studenta WI¦ na Letnim Obozie Naukowym w Borach Tucholskich

Do 15 marca studenci 3-go roku I stopnia lub 1-2 roku II stopnia kierunku inżynieria ¶rodowiska mog± zgłaszać chęć wyjazdu na Letni Obóz Naukowy Wyższej Szkoły Zarz±dzania ¦rodowiskiem w Tucholi, który odbędzie się w dniach 2-6 wrze¶nia 2016 r. w O¶rodku Rehabilitacji i Wypoczynku „Perła Borów” w Tleniu. Z WI¦ wybrany zostanie jeden uczestnik lub uczestniczka, której WSZ¦ w Tucholi sfinansuje koszty udziału w obozie (poza dojazdem).

 

Letni Obóz Naukowy będzie po¶więcony „identyfikacji Ľródeł emisji zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza w miejscowo¶ci Tleń.” Oprócz studentów WI¦ do udziału zaproszeni zostali studenci inżynierii ¶rodowiska z Politechniki Gdańskiej, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Baszkirskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Ufie, Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki i Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Mińsku. Ta międzynarodowa grupa przy wsparciu ekspertów wspólnie opracowywać będzie dane i poszukiwać kompleksowych rozwi±zań rzeczywistych problemów.

 

Aby zgłosić chęć uczestnictwa należy wypełnić Kartę zgłoszenia (do pobrania tu) i złożyć j± w dziekanacie w terminie do 15 marca. Kryterium kolejno¶ci na li¶cie stanowić będzie ¶rednia z dotychczasowego toku studiów oraz wynik rozmowy przeprowadzonej w dniach 16-17 marca z komisj± w składzie: dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka oraz dr hab. inż. Ewa Szalińska van Overdijk.

Zwycięzcę poznamy 18-go marca.

 

fot. Lech Grzywacz                 data publikacji: 18.02.2016 r. przez: MP, 1539 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ¦RODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria ¶rodowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (¦-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (¦-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (¦-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (¦-1)
Instytut Geotechniki (¦-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (¦-4)
©2018 Wydział Inżynierii ¦rodowiska All Rights Reserved
Aktualno¶ci    Mapa Strony    Media    Kontakt