Politechnika Krakowska
Akronim Pełna nazwa kierunku Stopień
STUDIA STACJONARNE
B-S-7 Budownictwo I st
GP-S-7 Gospodarka Przestrzenna I st
IS-7 Inżynieria Środowiska I st
OS-7 Ochrona Środowiska I st
IS-3 Inżynieria Środowiska II st
STUDIA   NIESTACJONARNE
B-S-8 Budownictwo I st
IS-8 Inżynieria Środowiska I st
OS-8 Ochrona Środowiska I st
IS-4 Inżynieria Środowiska II st      
ostatnia modyfikacja: 25.06.2015 r. 6930 odsłon

Translate

Menu

Wyszukiwarka