Obowi±zkowe szkolenia oraz spotkanie organizacyjne dla studentów I roku (st.stacjonarne)

 

W piatek, 30.09.2016 r., po wydziałowej Inauguracji roku akademickiego 2016/2017, dla studentów I roku studiów stacjonarnych na Wydziale Inżynierii ¦rodowiska PK zorganizowane zostan± obowi±zkowe szkolenia: szkolenie BHP oraz szkolenie biblioteczne.

 

poniedziałek, 3.10.2016 r., po uroczysto¶ciach inauguracyjnych, studentów I roku studiów stacjonarnych na Wydziale Inżynierii ¦rodowiska PK zapraszamy na SPOTKANIE ORGANIZACYJNE.  

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan spotkań i szkoleń w rozbiciu na poszczególne kierunki:

 

Szkolenie BHP

30.09.2016 r.

 

kierunek

budownictwo

I stopień 

sala nr 14, parter WI¦ PK

godz. 12.00-15.00

 

 

kierunek

inżynieria ¶rodowiska

I stopień

 

 

sala nr 12, parter WI¦ PK

godz. 12.00 - 15.00

 

kierunek

gospodarka przestrzenna

I i II stopień

oraz

studia doktoranckie I r.

 

 

sala nr 219, II piętro WI¦ PK

godz. 15.00 - 18.00

 

 

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

30.09.2016 r.

 

kierunek

budownictwo 

I stopień 

 

sala nr 14, parter WI¦ PK

godz.15.15

 

kierunek

inżynieria ¶rodowiska

I stopień

 

sala nr 12, parter WI¦ PK

godz. 15.15

 

kierunek

gospodarka przestrzenna

I i II stopień

oraz

studia doktoranckie I r.

 

 

Czytelnia Główna

Biblioteki PK

godz. 13.00

 

 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

ze studentami I roku studiów stacjonarnych

03.10.2016 r.

 

kierunek

budownictwo 

gr.1-5 

 

sala nr 14 parter WI¦ PK

godz. 13.00 - 14.00

 

/Prodziekan dr inż. J. Müller/

 

 

kierunek inżynieria ¶rodowiska 

gr.1-4,

kierunek gospodarka przestrzenna

gr.1-2

 

 

sala nr 14 parter WI¦ PK

godz. 14.15 - 15.15

 

/Prodziekan dr inż. P. Beńko/

 

 data publikacji: 22.09.2016 r. przez: MP, 2238 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ¦RODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria ¶rodowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (¦-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (¦-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (¦-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (¦-1)
Instytut Geotechniki (¦-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (¦-4)
©2018 Wydział Inżynierii ¦rodowiska All Rights Reserved
Aktualno¶ci    Mapa Strony    Media    Kontakt