Studenckie Koło Naukowe Ochrony Środowiska

 
opiekunowie:
Dr inż. Anna Czaplicka
Dr inż. Agnieszka Generowicz
 
CELE I ZADANIA KOŁA NAUKOWEGO
 
 1. Pogłębianie wiedzy na tematy związane z ochroną środowiska oraz promowanie ekologicznych zachowań w społeczeństwie przez:
  1. Organizowanie seminariów i wykładów o charakterze naukowym,
  2. Udział w festynach i spotkaniach promujących zachowania ekologiczne,
  3. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność proekologiczną.
 2. Inspirowanie i organizowanie przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu ochrony środowiska przyrodniczego oraz edukacja społeczeństwa w tym zakresie.
 3. Kształtowanie właściwego stosunku mieszkańców naszego regionu do przyrody i szerzenie pełnego zrozumienia istoty, znaczenia i celów ochrony środowiska.
 4. Podejmowanie przedsięwzięć służących poprawie stanu środowiska przyrodniczego, a w szczególności zabieganie o właściwe lokalizowanie obiektów przemysłowych, handlowych, rolnych itp. W celu ochrony wód przed zanieczyszczeniem oraz ochrony zieleni wysokiej, a także podejmowanie interwencji we wszelkich przypadkach degradacji środowiska (nielegalne wysypiska śmieci, zatruwanie wód odpadkami środków chemicznych stosowanych w rolnictwie, niszczenie parków wiejskich itp.).
 5. Udział studentów w pracach badawczych z zakresu oceny jakości środowiska wodnego oraz udział w pracach projektowych i obliczeniowych z zakresu składowisk odpadów.
 6. Organizowanie wycieczek pokazujących zastosowania praktyczne wiedzy o ochronie środowiska (wizyta w PIG, Zamek Królewski na Wawelu) bądź do zakładów zajmujących się ochroną środowiska (np. WIOŚ, składowisko odpadów).
 7. Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego nam i przyszłym pokoleniom.
 
KONTAKT DO OPIEKUNÓW
 
Dr inż. Anna Czaplicka: Budynek WIŚ, pokój 312, III piętro
tel. 12-628-28-78   anna.czaplicka@pk.edu.pl
 
Dr inż. Agnieszka Generowicz: Budynek WIŚ, pokój 428, IV piętro
tel. 12-628-21-83   agenerowicz@pk.edu.pl      
ostatnia modyfikacja: 21.09.2015 r. 19371 odsłon
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt