Odnowienie umowy o współpracy WI¦ PK oraz Zespołu Szkół nr 1 w Olkuszu dotycz±cej kształcenia w klasie chłodniczo-klimatyzacyjnej.

Dr hab. inż. Stanisław M.Rybicki, Dziekan WI¦ PK oraz mgr inż. Aldona Nowicka, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu podpisali 12 lutego 2018 roku kolejn± już umowę o współpracy, tym razem na czas nieokre¶lony.

 

Umowa przewiduje uczestnictwo uczniów klasy Technik chłodnictwa i klimatyzacji w prowadzonych przez pracowników PK wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach z przedmiotów zwi±zanych z chłodnictwem i klimatyzacj±.

Elementem współpracy jest także organizacja projektów laboratoryjnych, prac, szkoleń i konferencji wspólnych dla uczniów i studentów zrzeszonych w Studenckim Kole Naukowym Wentylacji Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Equilibrium.

Wcze¶niejsze umowy podpisywali¶my co roku, ponieważ nie było wiadomo, jak się współpraca rozwinie.  Obecnie widzimy, że temat układa się doskonale  – uczniowie szkoły do nas przyjeżdżaj±, my bywamy w Olkuszu – to stanowi podstawę by umowa została odnowiona, tym razem na czas nieokre¶lony – wyja¶nia dr inż. Jarosław Müller, Prodziekan WI¦ i zarazem opiekun SKN Equilibrium.

Na zdjęciu od lewej: dr inż. Jarosław Müller, Prodziekan WI¦ i opiekun SKN Equilibrium;

mgr inż. Aldona Nowicka, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu

oraz dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, Dziekan WI¦ PK.

 data publikacji: 12.02.2018 r. przez: MP, 861 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ¦RODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria ¶rodowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (¦-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (¦-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (¦-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (¦-1)
Instytut Geotechniki (¦-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (¦-4)
©2018 Wydział Inżynierii ¦rodowiska All Rights Reserved
Aktualno¶ci    Mapa Strony    Media    Kontakt