O G Ł O S Z E N I E o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej zawiadamiają,

że w dniu  31 maja 2017 r. o  godz. 09:30 w  sali nr  317 III piętro budynku W-2 Wydziału Inżynierii Środowiska, Kraków, ul. Warszawska 24, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. Weroniki WÓJCIK

 

nt. „Racjonalizacja procesu wermikompostowania odpadów biodegradowalnych w kierunku otrzymania nawozu organicznego”

 

 

PROMOTOR:  dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof.PK 

                       Politechnika Krakowska

 

PROMOTOR POMOCNICZY:  dr inż. Małgorzata Kryłów

                                               Politechnika Krakowska

 

RECENZENCI:   prof. dr hab. inż. Jolanta Helena BIEGAŃSKA

                                Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

                               Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

                              

                               dr hab. inż. Krzysztof GASKA

                               Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 

                               Politechnika Śląska

                              

 

Egzemplarz rozprawy doktorskiej mgr inż. Weroniki Wójcik znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej, Kraków, ul. Warszawska 24.

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, zamieszczone są na stronie http://www.wis.pk.edu.pl/recenzje+rozpraw+doktorskich,s269.html

 

 

                                                                                  Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska

 

                                                                                  dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki

 data publikacji: 26.05.2017 r. przez: MP, 627 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt