ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

 

ZARZĄDZENIE NR 10
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 12 marca 2018 r.
znak R.0201.15.2018

w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019


Na podstawie § 7 ust. 6 „Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki” stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 32/d/04/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. oraz § 2 ust. 6 „Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki” stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 33/d/04/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się organizację roku akademickiego 2018/2019 według załącznika do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2018 r.

http://bip.pk.edu.pl/get14.php?id_zal=1580 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 27
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
znak R.0201-32/17
w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018
http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=2384
http://bip.pk.edu.pl/get14.php?id_zal=1354

 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej nr 44/2017
podjęta na posiedzeniu w dniu 17 maja 2017 r.  w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska
w roku akademickim 2017/2018 Organizacja roku akademickiego 2017/18


ZARZĄDZENIE NR 14
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
znak R.0201-21/16
w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017
http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=2113 
http://bip.pk.edu.pl/get14.php?id_zal=1172 

 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej nr 45/2016
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2016 r.  w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska
w roku akademickim 2016/2017 Organizacja roku akademickiego 2016/17


ZARZĄDZENIE NR 21

Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
znak R.0201-25/15

w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016
http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=1884

 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska 
Politechniki Krakowskiej nr 28/2015
z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska w roku akademickim 2015/2016. http://www.wis.pk.edu.pl/media/file/UchwalyRW/URW282015.pdf

 
      
ostatnia modyfikacja: 05.06.2018 r. 50378 odsłon
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt