Otwarta Szkoła Letnia na WI¦

W czerwcu na Wydziale Inżynierii ¦rodowiska Politechniki Krakowskiej zainauguruje swoj± działalno¶ć Otwarta Szkoła Letnia. Zajęcia będ± odbywały się w dniach 4-15 czerwca br., a udział w nich mog± wzi±ć wszyscy zainteresowani. 
 
OSL nowa
 
Głównym założeniem Otwartej Szkoły Letniej jest wsparcie działalno¶ci dydaktyczno-naukowej Wydziału Inżynierii ¦rodowiska Politechniki Krakowskiej. Ponadto organizatorzy chc± podtrzymywać wieloletnie kontakty pracowników WI¦ PK z krajowymi i zagranicznymi o¶rodkami akademickimi oraz współpracę z ich wykładowcami. Docelowo planowane jest wł±czenie Politechniki Krakowskiej do konsorcjum, w skład którego wchodz± German Police University, Roma Tre University, Uniwersytet Łódzki oraz Kaunas University of Technology (Litwa).
 
 
Podstawow± formuł± zajęć Otwartej Szkoły Letniej będ± wykłady, warsztaty doskonal±ce wiedzę oraz indywidualne konsultacje, a tematem przewodnim Research Methodology and Statistics. W tajniki planowania eksperymentu z elementami statystyki wprowadzi słuchaczy prof. Robert C. Rickards z German Police University.
 
 
W zajęciach Otwartej Szkoły Letniej WI¦ PK mog± wzi±ć udział wszyscy zainteresowani. W przypadku studentów studiów doktoranckich, decyzj± opiekuna studiów, zajęcia mog± zostać wliczone w zakres kursów realizowanych podczas regularnych semestrów (4 punkty ECTS). Szczegółowy harmonogram pojawi się już wkrótce. 
 
 
Informacji na temat OSL udziela dr inż. Jarosław Müller: jmuller@pk.edu.pl
 

Szczegółowy harmonogram Otwartej Szkoły Letniej:

 

4. June

5. June

6. June

7. June

Block I:

08:30-10:00

The Scientific Approach

 

Basic Elements of Research

 

Research Designs: Pre-Experiments and Quasi-Experiments;

Introduction – An ESP Experiment

Block II:

10:30-12:00

Conceptual Foundations of Research

Research Designs: Experiments

Measurement

Studying the Random Guesser with Marbles in a Fish Bowl

 

 

 

11. June

12. June

13. June

14. June

Block III:

08:30-10:00

A Fundamental Question: Decision Rules

Beyond the Fish Bowl

Review and Conclusion of the ESP Experiment

A Formal Presentation of the Sign Test

Block IV:

10:30-12:00

Picking a Decision Rule:  A Statistical Test

A Full Analysis of the Ten-Coin-Toss Model for the ESP Experiment

Some Practice Problems with Solutions and Discussion

Some Descriptive Statistics

 

Uwaga:

Pierwsze zajęcia odbęd± się o podanej godzinie. Pozostałe godziny (oraz daty) zajęć zostan± ustalone z grup± w zależno¶ci od potrzeb.data publikacji: 07.05.2018 r. przez: Radosław Tomasik, 539 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ¦RODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria ¶rodowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (¦-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (¦-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (¦-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (¦-1)
Instytut Geotechniki (¦-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (¦-4)
©2018 Wydział Inżynierii ¦rodowiska All Rights Reserved
Aktualno¶ci    Mapa Strony    Media    Kontakt