Pierwsza w Polsce konferencja International Water Association dla młodych naukowców na WI¦ PK

 

1st IWA Polish Young Water Professionals Conference odbędzie się w dniach 12-13 wrze¶nia 2017 roku na Wydziale Inżynierii ¦rodowiska Politechniki Krakowskiej.

 

W ostatnich latach konferencje IWA YWP w regionie Europy Wschodniej zostały zorganizowane kolejno w Mińsku – 2009 r., Moskwie – 2010 r., Ałmaty – 2011 r., Sankt Petersburgu – 2012 r., Kijowie – 2013 r., Stambule – 2014 r., Belgradzie – 2015 r. oraz Gdańsku – 2016 r. Dotychczas wzięło w nic udział blisko 1000 uczestników z 55 krajów ¶wiata.

 

W 2017 roku 1st IWA Polish Young Water Professionals Conference pt. 'Water, Wastewater and Energy in Smart Cities' odbędzie się w Krakowie. Wydarzenie organizuje Politechnika Krakowska i International Water Association Young Water Professionals Poland (IWA YWP Poland) przy współudziale Uczelni towarzysz±cych: Politechniki Gdańskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Białostockiej, Politechniki ¦l±skiej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Lubelskiej oraz Politechniki Warszawskiej.

 

  

 

Konferencja będzie okazj± do zapocz±tkowania i rozwijania relacji między naukowcami/partnerami nie tylko z Polski, lecz także z zagranicy. Do udziału zapraszamy doktorantów, młodych pracowników nauki i specjalistów z branży.

 

Szczegółowe informacje dostępne s± na stronie internetowej Konferencji IWA-YWP 

oraz stronie Stowarzyszenia IWA

 



data publikacji: 17.02.2017 r. przez: MP, 897 odsłon



      




Nasze kierunki
BUDOWNICTWO



INŻYNIERIA ¦RODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria ¶rodowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (¦-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (¦-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (¦-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (¦-1)
Instytut Geotechniki (¦-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (¦-4)
©2018 Wydział Inżynierii ¦rodowiska All Rights Reserved
Aktualno¶ci    Mapa Strony    Media    Kontakt