Pliki i dokumenty

Formularze - Studia Stacjonarne

TOK STUDIÓW

 1. Wpis  z długiem kredytowym
 2. Rejestracja po OP
 3. Skierowanie na powtarzanie semestru
 4. Awans
 5. Urlop od zajęć
 6. Przeniesienie ze studiów stacjonarnych - Dziekan
 7. Uchylenie decyzji o skreśleniu
 8. Wznowienie studiów
 9. Wznowienie na egzamin dyplomowy
 10. Zwolnienie z opłat
 11. Przeksięgowanie opłat pomiędzy kontami
 12. Odwołanie od decyzji dziekana 
 13. Gospodarka przesrzenna - zgoda Prodziekana na Promotora

 

Formularze - Studia Niestacjonarne:

TOK STUDIÓW

 1.  Awans
 2. Powtarzanie semestru po raz kolejny
 3. Przeksięgowanie opłat pomiędzy kontami
 4. Przeniesienie opłat na kolejny semestr
 5. Przeniesienie ze studiów stacjonarnych - Dziekan
 6. Przeniesienie ze studiów stacjonarnych
 7. Skierowanie na powtarzanie semestru
 8. Urlop od zajęć
 9. Wpis z długiem kredytowym
 10. Wpis z długiem kredytowym po oczekiwaniu na powtarzanie semestru
 11. Wznowienie studiów
 12. Wznowienie studiów - Dziekan
 13. Zwolnienie z opłat
 14. Kontynuacja tematu pracy dyplomowej 
 15. Odstapienie od opłaty za semestr dyplomowy po skreśleniu 
 16. Odwołanie od decyzji Dziekana

 

DYPLOMOWANIE - TOK STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

 1. Wznowienie studiów na Egzamin dyplomowy i zaliczenie ostatniego semestru
 2. Wznowienie studiów na Egzamin dyplomowy  z absolutorium
 3. Podanie o odpis dyplomu w języku obcym
 4. Recencja pracy dyplomowej
 5. Opinia promotora
 6. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej wraz z oświadczeniem o samodzielnym jej wykonaniu:
       Instytut (Ś-1)
       Instytut (Ś-2) - szczegóły pkt. III
       Instytut (Ś-3)
       Instytut (Ś-4)
 7. Tłumaczenie tytułu pracy dyplomowej
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych absolwenta PK
 9. Karta odejścia (obiegówka)
 
 
       
ostatnia modyfikacja: 11.09.2017 r. 110490 odsłon
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Dziekan
pok. 325, tel: 12 628 3082

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2017 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt