Dyplomantka kierunku gospodarka przestrzenna, mgr inż. Aleksandra Ledwójcik, w¶ród laureatów 49 edycji konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii na najlepsze prace dyplomowe.

 Dyplomantka kierunku gospodarka przestrzenna, mgr inż. Aleksandra Ledwójcik, w¶ród laureatów 49 edycji konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii na najlepsze prace dyplomowe.

28 marca 2022 r. została ogłoszona lista laureatów 49 edycji konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (edycja 2021 r.). Na konkurs wpłynęło 111 prac:  

  • 26 wniosków w kategorii prace inżynierskie;
  • 35 wniosków w kategorii prace magisterskie;
  • 24 wnioski w kategorii rozprawy doktorskie;
  • 26 wniosków w kategorii publikacje krajowe.

Najlepsze prace zostały wybrane przez jury, w skład którego weszło 17 ekspertów z branż: architektura i budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

 

mgr inż. Aleksandra Ledwójcik

Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii prace magisterskie, w której przyznano 11 nagród, otrzymała m.in. mgr inż. Aleksandra Ledwójcik, dyplomantka Międzywydziałowego Kierunku Studiów (WA-WI¦iE-WIL) gospodarka przestrzenna.

Nagroda została przyznana za pracę pt. „Kolbuszowa koncepcja wykorzystania przyrodniczo-kulturowego dziedzictwa miasta”, promotorem pracy była dr inż. arch. Urszula Nowacka-Rejzner, prof. PK.

 

Serdecznie gratulujemy! 

 

 data publikacji: 04.04.2022 r. przez: MP, 3472 odsłon
© Wydział Inżynierii ¦rodowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/