Inauguracja roku akademickiego 2015/16

 Inauguracja roku akademickiego 2015/16

Szanowni Państwo,

studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych WI¦ PK.

   Uprzejmie informuję, że po zakończonej inauguracji prosimy o zgłoszenie się do Dziekanatu WI¦ (ul. Warszawska 24, budynek WI¦ W-2 III piętro, w pokojach:

  • 332 kierunek Budownictwo I stopień
  • 329 kierunek Inżynieria ¶rodowiska I stopień
  • 328 kierunek Gospodarka przestrzenna I stopień

w celu:

  • podpisania ¶lubowania;
  • odebrania legitymacji studenckiej (musi być uregulowana opłata za legitymację – 17,00 pln)
  • podpisania i złożenia egzemplarza umowy w sprawie warunków pobierania opłat za ¶wiadczone usługi edukacyjne oraz opłat za wydanie dokumentów zwi±zanych z odbywaniem studiów niestacjonarnych.

    Niezgłoszenie się w w/w sprawie w ci±gu 14 dni od dnia inauguracji roku akademickiego skutkować będzie skre¶leniem z listy studentów.

Gratulujemy przyjęcia na studia na Wydziale Inżynierii ¦rodowiska i życzymy wielu sukcesów w nauce.data publikacji: 11.09.2015 r. przez: Wilhelm Okarmus, 5814 odsłon
© Wydział Inżynierii ¦rodowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/