INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 na WI¦ PK

 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 na WI¦ PK

 

W zwi±zku z uroczysto¶ci± Inauguracji Roku Akademickiego 2017/18 na naszym Wydziale Dziekan Wydziału Inżynierii ¦rodowiska dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki  ogłasza w dniu 2 paĽdziernika 2017 r. godziny dziekańskie dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych wyższych lat studiów.  

Jednocze¶nie, w dniu Wydziałowej Inauguracji (tj.2.10.2017 r.) zapraszamy STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH na OBWIˇZKOWE SZKOLENIA:

3 paĽdziernika 2017 r. decyzj± JM Rektora PK będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ze względu na zaplanowan± tego dnia Uczelnian± Inaugurację Roku Akademickiego 2017/18 na Politechnice Krakowskiej.

STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH zapraszamy tego dnia (3.10.2017 r.) na SPOTKANIE ORGANIZACYJNE.

Zajęcia dla wszystkich roczników rozpoczn± się od 4.10.2017 r.

 

SZKOLENIE BHP  w dniu 2.10.2017 r.

   
kierunek budownictwo I stopnia, gr. 1-5 sala nr 14, parter WI¦ PK, godz. 8.30 - 11.30
kierunek gospodarka przestrzenna I stopień, gr. 1-4 sala nr 12 parter WI¦ PK, godz. 8.30 -11.30
kierunek inżynieria ¶rodowiska I stopień, gr. 1-3 sala nr 219, II piętro WI¦ PK, godz. 8.30 - 11.30
kierunek OZE i infrastruktura komunalna I stopień, gr. 1-3,
I rok studia doktoranckie
sala nr 317, III piętro Wi¦ PK, godz. 8.30 - 11.30
   

SZKOLENIE BIBLOTECZNE w dniu 2.10.2017 r.

 

Więcej informacji o szkoleniu bibliotecznym na stronie Biblioteki PK -> przejdĽ na stronę Biblioteki PK.

kierunek budownictwo I stopnia, gr. 1-5 sala nr 14 parter WI¦ PK, godz. 14.00 - 15.00
kierunek gospodarka przestrzenna I stopień, gr. 1-4 sala nr 12 parter WI¦ PK, godz. 14.00 - 15.00
kierunek inżynieria ¶rodowiska I stopień, gr. 1-3 sala nr 14 parter WI¦ PK, godz. 15.15 - 16.15
kierunek OZE i infrastruktura komunalna I stopień, gr. 1-3,
I rok studia doktoranckie
sala nr 12, parter WI¦ PK, godz. 15.15 - 16.15

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE ze studentami I roku studiów stacjonarnych

w dniu 3.10.2017 r.

Kierunek budownictwo I st., gr. 1-5
Kierunek gospodarka przestrzenna I st., gr. 1-4
sala nr 14 parter WI¦ PK, godz. 14.30 - 16.30
Prodziekan dr inż. J. Müller
Kierunek inżynieria ¶rodowiska I st., gr. 1-3
Kierunek OZE i infrastruktura komunalna I st., gr. 1-3,
sala nr 12 parter WI¦ PK, godz. 16.15 - 18.15
Prodziekan dr inż. P. Beńko

 

 data publikacji: 28.09.2017 r. przez: MP, 2315 odsłon
© Wydział Inżynierii ¦rodowiska http://www.wis.pk.edu.pl/