Instytuty Wydziału Inżynierii ¦rodowiska

 Instytuty Wydziału Inżynierii ¦rodowiska

 

¦-1 - Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej

¦-2 - Instytut Geotechniki

¦-3 - Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony ¦rodowiska

¦-4 - Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza

 
© Wydział Inżynierii ¦rodowiska http://www.wis.pk.edu.pl/