KLUB MÓWCY BIZNESOWEGO – szkolenie z wystąpień publicznych 25 kwietnia 2022 r.

 KLUB MÓWCY BIZNESOWEGO – szkolenie z wystąpień publicznych 25 kwietnia 2022 r.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza studentów i pracowników Politechniki Krakowskiej na szkolenie z wystąpień publicznych i autoprezentacji. Utworzone zostaną dwie niezależne grupy - jedna dla pracowników PK, druga dla studentów. Początek szkolenia 25 kwietnia. Ilość miejsc jest ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń.

Klub Mówcy Biznesowego jest projektem łączącym w sobie cykl szkoleń z zakresu wystąpień publicznych z praktyczną możliwością wystąpienia przez uczestników Klubu (podczas kolejnych spotkań). Po zdobyciu wiedzy i umiejętności z zakresu autoprezentacji i wystąpień w pierwszej części spotkań Klubu, uczestnicy będą mogli sprawdzić się i otrzymać rzetelną ustną i pisemną informację zwrotną dotyczącą ich wystąpień. Jednak już od pierwszych zajęć nacisk położony będzie mocno na praktykę i wielość sytuacji prezentacyjnych pozwalających uczestnikom na ciągłą analizę swojego potencjału.         

Organizacja Klubu zakłada realizację cyklu czterech spotkań po 8 godzin szkoleniowych na grupę. Grupy te mają charakter stały i ograniczony ze względu na możliwości szkoleniowe (w przedziale 6-10 osób).

 

Część szkoleniowa:

  • rola wystąpień publicznych w komunikacji międzyludzkiej

  • komunikacja niewerbalna podczas wystąpienia:

– zarządzanie wzrokiem podczas wystąpienia

– postawy ciała, gestykulacja i mimika

– atrybuty i ubiór mówcy

  • komunikacja werbalna podczas wystąpienia:

– struktura wystąpienia – rola wstępu i zakończenia

– środki językowe i chwyty perswazyjne przydatne mówcy

– rodzaje publiczności – jak skutecznie do niej przemawiać

– style mówców – ich zalety i słabe strony, przydatność stylu do sytuacji

  • trema w wystąpieniu – jak ją niwelować

 

Część prezentacji uczestników:

  • indywidualne, przygotowane wcześniej, wystąpienia uczestników (od trzeciego spotkania):

– wystąpienie publiczne uczestnika

– rozmowa i komentarz do wystąpienia grupy i trenera

– ustrukturyzowana informacja zwrotna

 

Szczegółowe informacje: http://aip.pk.edu.pl/klub-mowcy-biznesowego/

 

Zapisy na: inkubator@pk.edu.pl

 data publikacji: 19.04.2022 r. przez: MP, 2172 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/