Ministerialny pomysł na konsolidację uczelni

 Ministerialny pomysł na konsolidację uczelni

W dzisiejszym wydaniu internetowego serwisu PAP – Nauka w Polsce znalazła się rozmowa z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem, którą polecamy Państwa lekturze. Poczynania Politechniki Krakowskiej zostały tam podsumowane jako pozytywny – w ocenie ministra – przejaw tendencji konsolidacyjnych.

 

„Minister zwrócił uwagę na formę konsolidacji, z której skorzystały trzy uczelnie krakowskie: Uniwersytet Rolniczy, Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Krakowska. W kwietniu ub.r. uczelnie te powołały pierwszy w Polsce formalny związek uczelni. Jak wyjaśnił Jarosław Gowin, nie była to konsolidacja instytucjonalna, a więc połączenie kilku instytucji w jedną, tylko konsolidacja funkcjonalna. Taka forma konsolidacji ułatwia m.in. prowadzenie wspólnych badań i inwestycji, dzielenie kadry naukowo-dydaktycznej i wprowadzanie wspólnych standardów zarządzania.

Moim zadaniem jako ministra będzie nie tylko błogosławienie takim inicjatywom, ale też znalezienie zachęt finansowych, by taką konsolidację pogłębiać – zapowiedział minister. Połączenie potencjału naukowego tych trzech uczelni krakowskich spowodowałoby, że dokonałyby one gwałtownego skoku w światowych rankingach – dodał.”

 

Czytaj całość artykułu na PAP - Nauka w Polsce.data publikacji: 18.01.2016 r. przez: MP, 6720 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/