Opłaty za zajęcia dydaktyczne lub usługi edukacyjne

 OPŁATY za ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE lub USŁUGI EDUKACYJNE

 

Aktualna informacja na temat opłat za studia lub usługi edukacyjne znajduje się pod adresem:

https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2334&catid=47&lang=pl&Itemid=1014

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/