Organizacja roku akademickiego 2017/2018

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

 

ZARZĄDZENIE NR 10
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 12 marca 2018 r.
znak R.0201.15.2018

w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019


Na podstawie § 7 ust. 6 „Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki” stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 32/d/04/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. oraz § 2 ust. 6 „Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki” stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 33/d/04/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się organizację roku akademickiego 2018/2019 według załącznika do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2018 r.

http://bip.pk.edu.pl/get14.php?id_zal=1580 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 27
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
znak R.0201-32/17
w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018
http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=2384
http://bip.pk.edu.pl/get14.php?id_zal=1354

 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej nr 44/2017
podjęta na posiedzeniu w dniu 17 maja 2017 r.  w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska
w roku akademickim 2017/2018 Organizacja roku akademickiego 2017/18


ZARZĄDZENIE NR 14
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
znak R.0201-21/16
w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017
http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=2113 
http://bip.pk.edu.pl/get14.php?id_zal=1172 

 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej nr 45/2016
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2016 r.  w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska
w roku akademickim 2016/2017 Organizacja roku akademickiego 2016/17


ZARZĄDZENIE NR 21

Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
znak R.0201-25/15

w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016
http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=1884

 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska 
Politechniki Krakowskiej nr 28/2015
z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska w roku akademickim 2015/2016. http://www.wis.pk.edu.pl/media/file/UchwalyRW/URW282015.pdf

 

© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/