Pliki i dokumenty

 Pliki i dokumenty

Formularze - Studia Stacjonarne

TOK STUDIÓW

 1. Wpis  z długiem kredytowym
 2. Rejestracja po OP
 3. Skierowanie na powtarzanie semestru
 4. Awans
 5. Urlop od zajęć
 6. Przeniesienie ze studiów stacjonarnych - Dziekan
 7. Uchylenie decyzji o skreśleniu
 8. Wznowienie studiów
 9. Wznowienie na egzamin dyplomowy
 10. Zwolnienie z opłat
 11. Przeksięgowanie opłat pomiędzy kontami
 12. Odwołanie od decyzji dziekana 
 13. Gospodarka przesrzenna - zgoda Prodziekana na Promotora

 

Formularze - Studia Niestacjonarne:

TOK STUDIÓW

 1.  Awans
 2. Powtarzanie semestru po raz kolejny
 3. Przeksięgowanie opłat pomiędzy kontami
 4. Przeniesienie opłat na kolejny semestr
 5. Przeniesienie ze studiów stacjonarnych - Dziekan
 6. Przeniesienie ze studiów stacjonarnych
 7. Skierowanie na powtarzanie semestru
 8. Urlop od zajęć
 9. Wpis z długiem kredytowym
 10. Wpis z długiem kredytowym po oczekiwaniu na powtarzanie semestru
 11. Wznowienie studiów
 12. Wznowienie studiów - Dziekan
 13. Zwolnienie z opłat
 14. Kontynuacja tematu pracy dyplomowej 
 15. Odstapienie od opłaty za semestr dyplomowy po skreśleniu 
 16. Odwołanie od decyzji Dziekana
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/