Pliki i dokumenty

 Pliki i dokumenty

Formularze - Studia Stacjonarne

TOK STUDIÓW

 1. Wpis  z długiem kredytowym
 2. Rejestracja po OP
 3. Skierowanie na powtarzanie semestru
 4. Awans
 5. Urlop od zajęć
 6. Przeniesienie ze studiów stacjonarnych - Dziekan
 7. Uchylenie decyzji o skreśleniu
 8. Wznowienie studiów
 9. Wznowienie na egzamin dyplomowy
 10. Zwolnienie z opłat
 11. Przeksięgowanie opłat pomiędzy kontami
 12. Odwołanie od decyzji dziekana 
 13. Gospodarka przesrzenna - zgoda Prodziekana na Promotora

 

Formularze - Studia Niestacjonarne:

TOK STUDIÓW

 1.  Awans
 2. Powtarzanie semestru po raz kolejny
 3. Przeksięgowanie opłat pomiędzy kontami
 4. Przeniesienie opłat na kolejny semestr
 5. Przeniesienie ze studiów stacjonarnych - Dziekan
 6. Przeniesienie ze studiów stacjonarnych
 7. Skierowanie na powtarzanie semestru
 8. Urlop od zajęć
 9. Wpis z długiem kredytowym
 10. Wpis z długiem kredytowym po oczekiwaniu na powtarzanie semestru
 11. Wznowienie studiów
 12. Wznowienie studiów - Dziekan
 13. Zwolnienie z opłat
 14. Kontynuacja tematu pracy dyplomowej 
 15. Odstapienie od opłaty za semestr dyplomowy po skreśleniu 
 16. Odwołanie od decyzji Dziekana

 

DYPLOMOWANIE - TOK STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

 1. Wznowienie studiów na Egzamin dyplomowy i zaliczenie ostatniego semestru
 2. Wznowienie studiów na Egzamin dyplomowy  z absolutorium
 3. Podanie o odpis dyplomu w języku obcym
 4. Recencja pracy dyplomowej
 5. Opinia promotora
 6. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej wraz z oświadczeniem o samodzielnym jej wykonaniu:
       Instytut (Ś-1)
       Instytut (Ś-2) - szczegóły pkt. III
       Instytut (Ś-3)
       Instytut (Ś-4)
 7. Tłumaczenie tytułu pracy dyplomowej
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych absolwenta PK
 9. Karta odejścia (obiegówka)
 
 
 
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/