Poczta email

Poczta e-mail

Uczelniana poczta email dostępna jest przez stronę internetową (migracja kont pocztowych na nowy serwer):
 
 
Wydziałowa poczta email dostępna jest przez stronę internetową:
© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/