Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w wyniku przeprowadzonej oceny programowej na kierunku ENERGETYKA w Politechnice Krakowskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim kierunek otrzymał ponownie ocenę pozytywną. Komisja stwierdziła, że uczelnia spełnia określone przepisami prawa wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów.

Następna ocena programowa na kierunku energetyka planowana jest w roku akademickim 2026/2027.

 

Zobacz uchwałę PKA w pdf.data publikacji: 28.10.2021 r. przez: MP, 2363 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/