Dyplomowanie

 Dyplomowanie

Ogólne zasady dotyczące realizacji pracy dyplomowej i złożenia egzaminu dyplomowego ujęte są w rozdziale VI i VII Regulaminu Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uchwalonym przez Senat PK w dniu 24.04.2015 r.
 
 
Do systemu ASAP należy wstawiać prace w jednym pliku PDF. W pracy powinny być
osadzone wszystkie elementy graficzne.
Jeżeli jest to technicznie możliwe, część projektowa pracy powinna zostać
wyeksportowana do pliku PDF z kompresją zapewniającą jakość sieciową,
a następnie połączona z częścią opisową w jeden plik PDF.
 

Zawartość Pracy Dyplomowej

 1. Strona nr 1 - tytułowa Instytutu Ś-1
 2. Strona nr 1 - tytułowa Instytutu Ś-2 (szczegóły pkt. III)
 3. Strona nr 1 - tytułowa Instytutu Ś-3
 4. Strona nr 1 - tytułowa Instytutu Ś-4
 5. Strona nr 2 - oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy  - wydruk z systemu ASAP
 6. Strona nr 3 - oświadczenie promotora (dołączyć pierwszą stronę raportu podobieństwa) - wydruk z systemu ASAP

KOMPLET DOKUMENTÓW WYMAGANY DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO, KTÓRY NALEŻY ZŁOŻYĆ  DO DZIEKANATU 5 DNI PRZED EGZAMINEM DYPLOMOWYM:

 1. Egzemplarz pracy dyplomowej wyłącznie w oprawie  tekturowej, zgrzanej termicznie, napisany czcionką  o rozmiarze 12, wydrukowany dwustronnie  wraz z wersją elektroniczną CD przyklejoną na wew. stronie okładki pracy w kopercie. Ocena, data i podpis promotora oraz recenzenta muszą być wpisane na stronie tytułowej.  Egzemplarz pracy dyplomowej nie może zawierać żadnych części metalowych i plastikowych;
 2. Pierwsza  strona Raportu podobieństwa zawierająca współczynniki podobieństwa i datę utworzenia raportu ;
 3. Trzy strony weryfikacyjne z pracy wydrukowane z systemu antyplagiatowego;
 4. Opinia promotora (wydruk systemu ASAP - podpisany przez Promotora);
 5. Recenzja pracy dyplomowej (wydruk systemu ASAP - podpisany przez Recenzenta);
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 7. Karta odejścia (jako absolwent);
 8. Podanie o odpis dyplomu w języku obcym (dla chętnych);
 9. Podanie o suplement w języku angielskim (dla chętnych);
 10. Podanie o wznowienie studiów w dniu egzaminu dyplomowego;
 11. Dane do suplementu;
 12. Formularz danych osobowych;
 13. Tłumaczenie tytułu pracy dyplomowej  (obligatoryjnie);
 14. 5 fotografii o wymiarach 6,5 cm x 4,5 cm;
 15. Dowód wpłaty za dyplom;
 16. Legitymacja studencka (dotyczy studentów studiów II stopnia) – zwrot najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego;

 

Tłumaczeń tytułów pracy dyplomowej dokonują:
 
 • Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej- dr inz. Leszek Lewicki leszek.lewicki@iigw.pl
 • Instytut Geotechniki- dr inż. Bernadetta Pasierb, dr inż. Michał Grodecki - szczegóły w pkt. IV
 • Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska- mgr inż. Anna Stypka astypka@op.pl
 • Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza- dr inż. Tomasz Stypka  stypka@gmail.com
 
   Druk należy przesłać drogą e-mailową do osoby dokonującej tłumaczeń w danym Instytucie.
  Uprzejmie informujemy absolwentów Wydziału Inżynierii Środowiska, że odbiór dyplomów ukończenia studiów wyższych  odbywa się  w godz. od 13.00 do 15.00 każdego dnia w pok. 326 III p. u Pani Agnieszki Pieńkowskiej.
 
 
 
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/