Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej

 Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej

tel./fax: 48(12)628 20 41
tel. wewn.: 28 10
e-mail: sekretariat@iigw.pl
http://www.iigw.pk.edu.pl/

Dyrektor:

Prof. dr hab inż. Elżbieta Nachlik

Zastępca ds. nauki:

dr inż. Krzysztof Radzicki

Zastępca ds. kształcenia:

dr inż. Anna Lenar-Matyas

Kolegium Instytutu:


prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
prof. dr hab. Stanisław Węglarczyk
dr hab. inż. Wojciech Chmielowski, prof. PK
dr hab. inż. Wiesław Gądek, prof. PK

 

 

Instytut zajmuje się badaniami w dziedzinie hydrauliki i hydrodynamiki, hydrologii, gospodarki wodnej, budownictwa wodnego oraz systemów prognozowania zjawisk hydrologicznych. Badania i związane z nimi prace studialne, modelowe oraz ekspertyzy techniczne obejmują między innymi:

  • symulację i prognozowanie powodzi z zapobieganiem jej skutków,
  • symulację i prognozowanie procesów korytotwórczych,
  • symulację przepływów zanieczyszczeń w systemach rzecznych,
  • renaturalizację rzek i potoków,
  • bilanse wodno-gospodarcze w zlewniach i warunki korzystania z wód dorzeczy, optymalizację systemów gospodarki wodnej,
  • modelowanie ruchu wód gruntowych, hydrauliki kanałów i budowli wodnych oraz prognozowanie zjawiska zalądowiania zbiorników retencyjnych,
  • eksploatację i metody renowacji budowli hydrotechnicznych.
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/