Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

 Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

tel./fax: 48(12)628 20 42
tel. wewn.: 28 30
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
http://vistula.wis.pk.edu.pl/

 

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski

Zastępca ds. nauki:

dr inż. Tomasz Baczyński

Zastępca ds. kształcenia:

dr inż. Jarosław Bajer

Kolegium Instytutu:

 


prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski - Dyrektor Instytutu, Kierownik Katedry Ś-31
dr inż. Jarosław Bajer - Z-ca ds. kształcenia
dr inż. Tomasz Baczyński - Z-ca ds. nauki
prof. dr hab. Renata Kocwa-Haluch
prof. dr hab. inż. Anna  Anielak - Kierownik Katedry Ś-32
dr hab. Barbara Dąbrowska, prof. PK
dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK
dr hab. Wojciech Balcerzak, prof. PK
dr hab. inż. Ewa Szalińska van Overdijk
dr hab. inż. Michał Zielina
dr hab. inż. Andrzej Bielski
mgr Agnieszka Kalfas-Fima
mgr inż. Krzysztof Lis


 

Instytut zajmuje się problemami zaopatrzenia w wodę, usuwania i unieszkodliwiania ścieków i odpadów, monitoringu i ochrony zasobów wodnych oraz biologii środowiska. Jest przygotowany do wykonywania prac o charakterze naukowo-badawczym technicznym, ekspertyz i opracowań studialnych w zakresie:

 

  • ujęć wody, pompowni, zbiorników wody czystej i surowej, sieci i instalacji wodociągowych oraz przesyłu wody,
  • sieci i instalacji kanalizacyjnych, zbiorników retencyjnych, przelewów burzowych, syfonów, pompowni kanalizacyjnych,
  • badań niezawodności urządzeń, obiektów oraz systemów wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z optymalizacją ich działania,
  • badań symulacyjnych i eksploatacyjnych funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę,
  • projektowania stref ochronnych ujęć wody powierzchniowej, zapobiegania i badania skutków zanieczyszczeń obszarowych, opracowywania ocen oddziaływania na środowisko,
  • usuwania, utylizacji i składowania odpadów,
  • oczyszczania wody i ścieków, przeróbki osadów ściekowych, odnowy wody ze ścieków do ponownego wykorzystania w przemyśle, prac analitycznych,
  • badań mikrobiologicznych i hydrologicznych osadu czynnego, stopnia skażenia sanitarnego wód powierzchniowych, podziemnych oraz powietrza.
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/