Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza

 Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza

 

 

 

 

tel./fax: 48(12)628 20 48
tel. wewn.: 28 96
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/

 

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Jacek Schnotale

Zastępca ds. nauki:

dr inż. Agnieszka Lechowska

Zastępca ds. kształcenia:

dr inż. Agnieszka Flaga - Maryańczyk

Kolegium Instytutu:

 


prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
dr inż. Agnieszka LECHOWSKA
dr inż. Agnieszka FLAGA-MARYAŃCZYK
prof. dr hab. inż. Stanisław KANDEFER
dr hab. inż. Marian HOPKOWICZ, prof. PK
dr hab. inż. Małgorzata PILAWSKA
dr inż. Renata SIKORSKA-BĄCZEK 

Instytut Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza. Realizuje prace naukowo-badawcze, projektowe, studialne, ekspertyzy i pomiary w zakresie:

 

  • efektywnych - proekologicznych systemów ogrzewania i wentylacji,
  • optymalizacji systemów klimatyzacyjnych i ziębniczych,
  • odzysku i wykorzystania gazu wysypiskowego,
  • odsiarczania i odazotowania spalin oraz kontroli ich składu,
  • ocen oddziaływania na środowisko,
  • opracowywania i wdrażania urządzeń do termicznego unieszkodliwiania odpadów przy wykorzystaniu techniki fluidalnej,
  • wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznych,
  • audytów energetycznych oraz ocen systemów cieplnych budynków,
  • wprowadzania proekologicznych rozwiązań w chłodnictwie i klimatyzacji.

 

© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/