SPNJO - Zapisy na kursy

 SPNJO - Zapisy na kursy

Szanowni Państwo,

   Studenci I roku studiów stacjonarnych zgłaszają się obowiązkowo na pierwsze zajęcia (wg harmonogramu) z lektoratu języka obcego w celu zapisania się do grupy lektoratowej. Dotyczy to również studentów przepisujących ocenę.

   O przyjęciu do grup lektoratowych z języka angielskiego decyduje wynik uzyskany z testu rozpoziomowującego (Placement Test) przeprowadzonego na pierwszych zajęciach !!!

    Niestawienie się na test w tym terminie, nie gwarantuje studentowi miejsca w wybranej przez siebie grupie.

    Listy osób zakwalifikowanych do grup angielskich będą sporządzone bezpośrednio po teście – liczba miejsc ograniczona.Pozostałe osoby będą proszone o kontakt z prowadzącymi lektorat na danym wydziale lub z sekretariatem SPNJO (pok.128a – bud.SPNJO przy Warszawskiej)

   Studenci II i III roku st.stacjonarnych powinni zgłosić się do osób prowadzących lektorat najpóźniej do dnia 12 października br. Dotyczy to również studentów powtarzających przedmiot, przepisujących ocenę, itd…

   Studenci studiów niestacjonarnych  I, II i III roku, którzy mają obowiązkowy lektorat z języka obcego, zobowiązani są zapisać się do grup lektoratowych na pierwszych zajęciach wg harmonogramu.data publikacji: 08.09.2015 r. przez: Wilhelm Okarmus, 5743 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/