Struktura Wydziału Inżynierii Środowiska

 Struktura Wydziału Inżynierii Środowiska

Najwyższą władzą Wydziału jest Rada Wydziału, na czele której stoi Dziekan,
wspomagany przez Prodziekanów - zastępców do określonych spraw.
 
Administracyjnie Wydział jest podzielony na 4 Instytuty oraz Administrację wraz z Dziekanatem.
 
W skład Instytutów wchodzą 4 katedry oraz 9 zakładów, kształcących studentów na 4 kierunkach, w 6 specjalnościach.
 
Na czele Instytutu stoi Dyrektor, który ma dwóch zastępców - ds. nauki oraz ds. kształcenia
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wis.pk.edu.pl/