I. OPIS SPECJALNOŚCI

W Europie i krajach rozwiniętych rozpoczął sie rozwój tzw. inteligentnych miast (ang. smart cities) powodujący zapotrzebowanie na inżynierów posiadających specyficzny zestaw kompetencji techniczno-planistycznych, którzy swobodnie posługują się nowoczesnymi technikami i narzędziami oraz niekonwencjonalnymi technologiami podnoszenia jakości życia, potrafią efektywnie pracować w interdyscyplinarnych zespołach i integrować lokalne społeczności wokół rozwiązywania problemów.
Studia na kierunku gospodarka przestrzenna specjalność planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna kształcą i przygotowują właśnie takich specjalistów. Jest to możliwe dzięki temu, że nasz kierunek ma charakter międzywydziałowy i realizowany jest przez dwa wydziały Politechniki Krakowskiej: Wydział Architektury oraz Wydział Inżynierii Środowiska. W programie studiów połączyliśmy wiedzę z zakresu:
  • przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego,
  • zasad i technik planowania przestrzennego,
  • ogólną wiedzę ekonomiczną, przyrodniczą i społeczną,
  • specjalistyczną wiedzę z zakresu uwarunkowań oraz zasad i techniki kształtowania przestrzeni oraz planowania rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej.
 
II. DLA KOGO

Studia na II stopniu gospodarki przestrzennej w specjalności planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna, skierowane są do osób posiadających:
- tytuł inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta uzyskany na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka lub
- tytuł inżyniera architekta krajobrazu lub magistra inżyniera architekta krajobrazu uzyskany na kierunku architektura krajobrazu lub
- tytuł inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunku: gospodarka przestrzenna, urbanistyka, budownictwo, transport, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, geodezja, górnictwo i geologia lub kartografia.
Są to studia skierowane do osób z wyobraźnią przestrzenną i ciekawością świata, które chcą zdobyć kompetencje oraz zawód, pozwalające profesjonalnie porządkować przestrzeń i chronić zalety otoczenia, zwłaszcza we współczesnych miastach. Rozwija się tam nowe podejście do miejskich obszarów funkcjonalnych. Ten rozwój wymagać będzie specjalistów, którzy zapewnią powiązanie atrakcyjnych rozwiązań przestrzennych ze współcześnie wymaganą technologią i techniką w zakresie kształtowania infrastruktury.
ATUTY

W gospodarce przestrzennej nie ma dwóch takich samych zadań do rozwiązania, dzięki czemu praca nie bywa nudna.

Praca nad najważniejszą tkanką miast nigdy się nie skończy.

Gospodarka przestrzenna tworzy miejsca pracy, których nie można przenieść do innego kraju.
Na rynku pracy brakuje odpowiednio wykształconych specjalistów, co sprawia, że absolwenci Politechniki Krakowskiej są jednymi z pierwszych.
III. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GOSPODARKA KOMUNALNA


Zdobędziesz zaawansowaną wiedzę konieczną dla zrozumienia czym jest inteligentne miasto i jak zapewnić właściwe warunki jego rozwoju. Uzyskasz kompetencje związane z planowaniem regionalnym i środowiskowym - integrującym zależności lokalne i regionalne, a także specjalistyczne kompetencje w zakresie problemów wodnych w nowoczesnych miastach i rozwiązań na bazie projektowania urbanistycznego i analiz GIS-owych.


To rozwój Twoich specjalistycznych kompetencji w zakresie uwarunkowań przestrzennego planowania środowiskowego, równoważenia środowiska miejskiego metodami naturalnymi i technicznymi według współczesnych wymagań rozwojowych, a także zasad projektowania przestrzeni wypoczynkowej i turystycznej oraz wykorzystania nowoczesnych technologii komunalnych.


To czas przygotowania dyplomowej pracy magisterskiej w wybranej przez Ciebie tematyce. To także czas uzupełnienia wiedzy w zakresie współczesnych trendów rozwojowych i technologicznych - zagadnień istotnych i przydatnych z punktu widzenia kształtowania miejskich obszarów funkcjonalnych.
IV. PO STUDIACH
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Czeka Cię ciekawa praca zawodowa w samorządzie terytorialnym lub administracji rządowej lub w przedsiębiorstwach konsultingowych, projektowych lub planistycznych - ukierunkowanych na tworzenie rozwiązań spełniających współczesne oczekiwania odnosnie wysokiej jakości życia, kształtowania obszarów funkcjonalnych tak, aby spełniały wymagania stawiane dziś i nie ograniczały perspektywy rozwojowej. Możesz także spełnić się zawodowo w instytucjach pozarządowych.

Dobór miejsca pracy to nie problem - nauczymy cię umiejętności ciągłego uczenia się i dostosowywania do wyzwań zawodowych.
Rekrutacja na studia II stopnia
krok po kroku


KONTAKT
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Sekretariat:
+48 12 628 28 01


Dziekanat studiów - kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Godziny pracy: 7:00-15:00

+48 12 628 28 05
(st. stacjonarne)

s-0@wis.pk.edu.plInstytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej

+48 12 628 20 41
sekretariat@iigw.pl

www.iigw.plInstytut Geotechniki

+48 12 628 28 20
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl

http://geotechnika.pk.edu.pl/