Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Krakowska
Rekrutacja Studia Inżynierskie Studia Magisterskie

studia I stopnia (inżynierskie)
kierunek
BUDOWNICTWO
tryb i czas trwania:
stacjonarne 3,5-letnie
niestacjonarne 4-letnie
Budownictwo Wodne i Geotechnika
specjalność:
Budownictwo wodne
i geotechnika


kierunek
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
tryb i czas trwania
stacjonarne 3,5-letnie:
Hydrotechnika i Geoinżynieria
specjalność:
Inżynieria wodna i geotechnika
Instalacje i Urządzenia Cieplne i Zdrowotne
specjalność:
Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
Inżynieria Sanitarna
specjalność:
Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie scieków i odpadów

tryb i czas trwania
niestacjonarne 4-letnie:
Technologie i instalacje w inżynierii środowiska
specjalność:
Technologie i instalacje w inżynierii środowiska


kierunek
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUK- TURA KOMUNALNA
tryb i czas trwania:
stacjonarne 3,5-letnie
Odnawialne źródła energii
(bez specjalności)


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
tryb i czas trwania:
stacjonarne 3,5-letnie

Gospodarka Przestrzenna
kierunek międzywydziałowy realizowany wspólnie z Wydziałem Architektury PK oraz Wydziałem Inżynierii Lądowej PK
(bez specjalności)studia II stopnia (magisterskie)
kierunek
BUDOWNICTWO
tryb i czas trwania:
stacjonarne 1,5-letnie
niestacjonarne 2-letnie
Budownictwo Wodne i Geotechnika
specjalność:
Budownictwo wodne
i geotechnika
Inżynieria dróg wodnych
specjalność:
Inżynieria dróg wodnych


kierunek
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
tryb i czas trwania:
stacjonarne 1,5-letnie
niestacjonarne 2-letnie
Hydrotechnika i Geoinżynieria
specjalność:
Inżynieria wodna i geotechnika
Instalacje i Urządzenia Cieplne i Zdrowotne
specjalność:
Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
Inżynieria Sanitarna
specjalność:
Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie scieków i odpadów


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
tryb i czas trwania:
stacjonarne 1,5-letnie

kierunek realizowany wspólnie z Wydziałem Architektury PK oraz Wydziałem Inżynierii Lądowej PK
Planowanie Przestrzenne i Gospodarka Komunalna
specjalność:
Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna
Urbanistyka i transport
specjalność:
Urbanistyka i transport


KONTAKT
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Sekretariat:

Telefon +48 12 628 28 01

Fax +48 12 628 30 80
  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna:

Fax rws@pk.edu.pl

Telefon    12 628 28 09


Budynek WIŚ, pok. nr 2 (parter)
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
DYŻURY
4 czerwca 2018 r. - 11 lipca 2018 r.
od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 13.00
12 - 25 lipca 2018 r.
od poniedziałku do soboty w godz. od 9.00 do 15.00
Przyjmowanie dokumentów w sali 121, budynek WIŚ, I piętro.
26 - 29 lipca 2018 r.
od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 13.00
3 - 12 września 2018 r.
od poniedziałku do soboty w godz. od 9.00 do 15.00
Przyjmowanie dokumentów w sali 121, budynek WIŚ, I piętro.